Pyrenäenberghund - Züchter “A Pyrs Love story never ends…” du domaine de Blanche-Neige

Pyreneese berghond Fokker

Index 1. Een gezonde pyreneese berghond Fokken 2. Onze zoektocht naar A - Kwaliteit 3. Pyreneese berghond en verantwoordelijk fokbeleid. 4. Pyreneese berghond rasvereniging 5. De visie van pyreneese berghond fokker du domaine de Blanche-Neige 6. Genenpoel 7. Wat is Osteochondrosis dissecans? 8. Pyreneese berghond en Heup Dysplasie 9. Schoonheid en gezondheid zijn goed te combineren Pyreneese berghond fokker du domaine de Blanche-Neige Fokbeleid ! Onze idealisme en passie voor de pyreneese berghond. Ons motto!! Gezondheid en schoonheid zijn prima te combineren We vinden het belangrijk om onze pyreneese berghonden uitgebreid te laten testen. Onze honden worden getest op Hip dysplasia (HD A), Elbow dysplasia (ED) and Patellar luxation (Pl) , Osteochondritis Dissecans (OCD) , Cauda Equina Syndrome (CES) and Lumbosacral disease, ECVO TEST alle erfelijke ogenonderzoeken, DNA TEST, bewegingen en rastypische- en karakter- en angsttest. Ze hebben het allemaal glansrijk doorstaan. De gezondheid en een goed karakter en welzijn staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn aangesloten bij de duitse rasvereniging K.f.U.H met zijn strenge eisen en bij de belgische en franse rasvereniging. Gezonde pyreneese berghond fokken Ik zie graag een gezond ras. Het karakter en het uiterlijk speelt hierbij ook een grote rol. We gaan heel veel met onze honden wandelen en ondernemen heel veel met ze. Onze honden leven met ons en niet voor ons. We hebben geen kennels en ze zijn een belangrijk deel binnen ons gezin. Welzijn is een gevoel van welbevinden . We zoeken daarom op de eerste plaats naar gezonde ouderdieren met een uniek karakter. In mijn denkwijze is als het basismateriaal goed is en deze cyclus zich blijft herhalen dan alleen pas kan er ´een gezonde markt`ontstaan. Een startende fokker moet in eerste instantie een A-kwaliteit teef zoeken met een uiterlijk waar hij verliefd op is. De teef moet geschikt zijn voor de fokkerij en gestaafd worden aan hoge eisen. Hierna kun je na het opstellen van doelen, eisen, etc, de zoektocht starten naar een juiste huwelijkskandidaat. Terug naar index

Pyreneese berghond Fokker

De zoektocht naar A - Kwaliteit. Ons idealisme is om er een perfecte reu bij te vinden. Op zoek naar de ware. Ik heb eerst een database gemaakt en de stamboom uitgewerkt over 5 generaties. De punten die voor verbetering in aanmerking komen en de sterke punten van onze honden heb ik in de database uitgewerkt. Waar vind je de juiste reu? U begrijpt dat een geschikte reu niet altijd vlak om de hoek woont. Het huidige aanbod is veel te beperkt. Naast de nationale zoektocht , ben ik me vervolgens meer Europees gaan oriënteren . Ik heb een aantal eisen opgesteld en de doelen uitgewerkt. Om te beginnen moet de reu voldoen aan de een aantal gestelde gezondheidstesten van de pyreneese berghond vereniging (Klub für Ungarische Hirtenhunde) en hierbij heb ik eisen gesteld aan het karakter. We kijken naar de tekortkomingen van een onze hond en proberen deze te toetsen aan de reu die we voor haar in gedachte hebben. In het buitenland worden andere voorwaarden gesteld. De K.F.U.H. verbindt een aantal voorwaarden aan een buitenlandse reu. Zie fokreglement : http://www.kfuh.de/de/zucht/kfuh- zucht-ordnung.php Een buitenlandse reu mag eenmalig bijvoorbeeld voor een oogonderzoek een vrijstelling krijgen. De score op andere punten moet dan in orde zijn. Maximaal kun je 2 vrijstellingen krijgen. Wat ik verwacht van een fokker is bovenal: eerlijkheid. De vrijstellingsmethode bekeken door ´de bril´van het woonland van de reu. Hierbij komt het begrip vertrouwen om de hoek kijken. Informatie die de pyreneese berghond fokker je verschaft. Ik verwacht van een fokker bovenal transparantie en eerlijkheid. Het gaat bij het kiezen van een buitenlandse reu om wederzijds vertrouwen. Hiermee hou je rekening bij het opstellen van de eisen en het doel wat je wilt realiseren. Een belangrijk doel in onze filosofie is om de aspecten waarin onze teef minder sterk in zijn te verbeteren en om de sterke punten te consolideren. Hierbij willen we werken naar een gezonde rastypische pyreneese berghond met een eerlijk karakter en die vooral niet angstig zijn en geschikt zijn om binnen een familie te houden. Alles moet passen binnen ons plan. Ik ben nu bezig om alle gegevens van de pyreneese berghond zoveel mogelijk in kaart te brengen. We hebben alles geautomatiseerd op dit terrein. Het is zelfs zo dat ik voor één of meer punten die van belang zijn kan aangeven of pups uit een bepaalde combinatie de kans lopen daarin beter of slechter te scoren dan het gemiddelde in het ras. Fokwaarde - schatting heet dat. Voor mij is het een fantastisch hulpmiddel. Maar ook de ‘ouderwetse' aanpak is zeer waardevol: bij elke vereniging lopen mensen rond die het ras uit eigen langjarige ervaring grondig kennen. Onder hen zijn er een heleboel die graag bereid zijn om hun kennis te delen. Ik verwerk ook deze gegevens in de database. Een auto bijhalen is makkelijker dan er daadwerkelijk voorbij gaan. Zegt Olav Mol! Ik hoop met het creëren van de database en alle kennis te delen met zoveel mogelijk pyreneeseberghond fokkers dat we de auto kunnen inhalen. Het volgende doel voor `du domaine de Blanche-Neige `in goed fokbeleid is ; samenwerken met andere fokkers en de duitse rasvereniging om zodoende door alle kennis te delen en te verwerken in de database een bijdrage te leveren aan een ´gezonde` markt. Het blijkt bijna niet mogelijk te zijn. Ik vind het jammer dat er in de fokkerswereld zo weinig wordt samengewerkt . Op een enkeling na. We vinden het ook heel jammer dat de Nederlandse rasvereniging schoonheid boven gezondheid zet . We blijven proberen om ook de Nederlandse markt in te laten zien dat alleen door een goede samenwerking en door strenge eisen te stellen aan de fok er een gezonde markt te realiseren is. . Helaas heeft alleen de Duitse rasvereniging als enige in europa zulke strenge gezondheidseisen opgesteld. Hierbij is de Duitse rasvereniging ook de enige die alle gegevens in een laboratorium in Duitsland archiveert en de nakomeling(en) controle doet. Wanneer blijkt dat er uit een bepaalde fok ernstige aandoeningen zoals epilepsie, nierziekte falen, auto-immuun ziekte of andere ernstige ziekte zijn geconstateerd worden de ouderdieren uit de fok gehaald. De Nederlandse rasvereniging schuilt zich achter het kynologisch recht. Het is kynologisch gezien niet verantwoord. Ze zeggen de genenpoel wordt hierdoor verkleind. Het is zelfs zo erg dat ze het bekritiseren dat Duitsland of een fokker wel de verantwoording betreft gezond fokken nemen. Het is kynologisch gezien allemaal al lang achterhaald. Wanneer u van te voren vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of er bij de fokker ernstige ziekte of erfelijke aandoeningen bekend zijn en hij of zij dit met nee beantwoord en er blijkt naderhand dat ze wel op de hoogte waren dat er bijvoorbeeld epilepsie, auto- immuun ziekte, OCD, PL, etc, in zijn lijn is dan kunt u alle kosten bij deze fokker verhalen. Het kynologisch recht is al lang aangepast. U staat juridisch veel sterker. Het is niet de genenpoel verkleinen het heet verantwoording nemen. Ik hoop ook dat de Nederlandse rasvereniging dit in gaat zien en strengere eisen aan de fok gaat stellen. Uiteindelijk is iedereen hierbij gebaat. Wat kunt u zelf wel doen? Het is verstandig als u een pup wilt aanschaffen dat u bij de fokkers in ieder geval vooraf schriftelijk op papier vraagt of ze op de hoogte zijn van erfelijke aandoeningen of ernstige ziekte in hun lijnen. Wanneer ze dat niet willen doen dan weet u voldoende.

De visie van pyreneese berghond fokker

du domaine de Blanche-Neige

Kennis: Zoals al eerder aangegeven we zijn besmet met het “virus” dat de pyreneese berghond heet. Het is net zoals chips. Je kunt er niet genoeg van krijgen. We verdiepen ons enorm in het ras op literatuur vlak en door het deelnemen aan seminars alsmede informatie verkregen van andere gerenomeerde fokkers. We hebben heel veel contacten met buitenlandse fokkers. Ze beschikken veelal over heel veel kennis van de bloedlijnen en de achterliggende geschiednis van de honden. Hierbij hebben ze ook nog eens ruimschoots kennis opgedaan door hun jaren lange fokervaring. De afgelopen jaren hebben we veel fokkers in het buitenland opgezocht om onze kennis te verbreden. We blijven elke dag informatie vergaren en leren erbij. De wetenschap blijft evolueren. Wij dus ook! Het gezonde fokken. Ik vind de mooiste citaat die hierbij past . Een citaat van de satiren van de Romeinse dichter Jvenalis. ‘Mens sana in corpore sano’ . Het betekent een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is ons doel om dit als leidraad te nemen voor het realiseren van een gezonde fok. Het is al jaren zo dat de opzet zou moeten zijn dat de ouderdieren geselecteerd zouden moeten worden op de rastypische kenmerken. Het zou zo moeten zijn dat elke fokker de blauwdruk van het ras zou moeten gebruiken om te pogen de gewenste rastypische kenmerken aan de volgende generatie door te geven. Helaas de werkelijkheid is anders. Het is van belang dat de ouderdieren zorgvuldig geselecteerd worden voor dat ze worden ingezet voor de fok. Wij hebben ons als doel gesteld dat we gezonde rastypische pyreneese berghonden willen fokken. Ik vind gezonde pyreneese berghonden fokken één van de voornaamste fokdoelen binnen onze visie. We zijn gericht in ons fokbeleid op het uitselecteren van erfelijke afwijkingen en vooral rekening houden met de vererving ervan. Het gaat ons erom dat we een verantwoordelijke selectie maken om gezonde en langlevende honden te fokken. We proberen op deze manier het dieren onwelzijn en het menselijke leed hiermee te voorkomen. We testen HD, OCD, ED ,PL een Overgangswervel, Oogonderzoeken, DNA en Karaktertesten Het was vroeger zo dat er voornamelijk op fenotypische eigenschappen gefokt werd. De evolutie in de wetenschap heeft er voor zorg gedragen dat er DNA is afgenomen. Hiermee kun je erfelijke aandoeningen uitsluiten. Er zijn laboratoria die rastypische testen aanbieden. We zijn bezig om deze instrumenten binnen ons fokbeleid in te zetten. Verder heeft de inteeltcoëfficiënt en de populatiegrootte binnen ons ras de volle aandacht. We kiezen er voor om zoveel mogelijk een genetische variatie te behouden . Onze keuze van de ouderdieren is ook mede hierop gebaseerd. Visie: U begrijpt dat alleen kennis niet genoeg is. Het is belangrijk dat je een visie hebt. Mijn passie is om gezonde en sociale honden te fokken. Hierbij is de blauwdruk voor mij de rassenstandaard. Ik vind namelijk dat fokken een soort van kunst is. Hoe kan ik gezonde pyrs fokken met een prachtig karakter en die dicht bij de rassenstandaard staan. Het is een vraag die ik me zelf continue blijf stellen. Je hebt daarom als fokker een visie nodig. Ik kan u verklappen. De pyreneese berghond fokker du domaine de Blanche- Neige is continue op zoek naar de juiste balans tussen gezondheid , karakter en het uiterlijk. Ik vind dat deze 3 belangrijke elementen in evenwicht moeten zijn. Hierbij is de populatie in nederland heel klein. De populatie in bijvoorbeeld Frankrijk is veel groter. We vinden dat je de hele wereld moet gebruiken om de genenpoel zo groot mogelijk te houden. We leggen de lat heel erg hoog! Genenpoel. We vinden het heel belangrijk dat ons ras gezond blijft. Het is in onze visie onmogelijk dat we allemaal in dezelfde vijver vissen. Zoals al eerder gezegd erfelijke eigenschappen zijn in de genen vastgelegd. Zowel de reu als de teef hebben een allel. De genen bestaan dus uit twee allelen. Wanneer deze twee allelen totaal verschillend zijn spreekt men van heterozygoot en als de allelen identiek zijn dan spreekt men van homozygoot. De verzamelingen van de genen van de gehele populatie van de pyreneese berghonden noemt men de genenpoel. Wanneer er nooit een ander ras wordt toegevoegd en er dus nooit nieuwe genen bijkomen spreekt men dat de populatie gesloten is. U begrijpt als er gefokt wordt met de pyrs en er geen vers bloed komt dat de frequentie waarin een bepaald allel voorkomt ook zou gaan toenemen. Hierbij moet ik aangeven dat het aantal verschillende genen hetzelde blijft. Wanneer ik door selectie pyreneese berghonden uitsluit omdat ze bijvoorbeeld een patella of een overgangswervel en of andere erfelijke aandoeningen hebben dan verdwijnen deze allelen . Hierdoor ontstaat een verlies aan genen in het ras en daardoor wordt de genenpoel kleiner. Er zijn heel veel fokkers die zeggen dat je de genenpoel zo groot mogelijk moet houden en fokken vervolgens om de hoek omdat het lekker dichtbij is en /of ze met de andere fokker bevriend zijn. Hierbij is er ook een hele grote catagorie die allemaal de kampioenen gebruiken. In mijn visie is het beter dat je zieke honden waarvan je weet dat ze een slechte eigenschap hebben uitsluit . Hierbij moet je ook nog eens heel goed onderzoeken wat er allemaal in de achterliggende lijnen zit. Een hond met een slechte eigenschap niet uitsluiten is in mijn ogen een soort van sneeuwbal effect creeren. Het wordt een epidemie. Hierdoor neemt de gezonde genenpoel nog meer af. Het is daarom heel belangrijk dat fokkers hun verantwoording nemen. Helaas is dat niet altijd zo. Het zou een romantische beeld van het verhaal zijn als het wel zo was. Helaas. Het is zelfs zo erg dat er tegenwoordig een bom ligt onder het fokken van rashonden. Wanneer een fokker nu eens verder zou zoeken dan de buurman en niet allemaal dezelde hond gebruiken en veel meer honden zouden laten aankeuren en er uitgebreidere gezondheids testen mee zou laten doen dan kan je op deze manier ook de gezonde genenpoel vergroten. Ik vind dat een veel betere oplossing. Zodra ik weet dat er een slechte eigenschap is zou ik deze allel uitsluiten en neem dus 0,0 % risiko behalve als je er voor 100% vanuit kan gaan dat er bij de keuze van de reu dit allel er in meerdere generaties niet is voorgekomen. Het heeft ook voordelen als u over de kennis beschikt of er in in de lijnen prima kwalitiet pyreneese berghonden voorkomen. U kunt ze dan terug laten komen in de fok. Het is voor ons een doel om de informatie in ieder geval te proberen omtrent de slechte allelen hiervan zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Meer informatie volgt De duitse rasvereniging keurt onze pyreneese berghonden aan. We hebben als verplichting dat 60 procent van de nakomelingen van onze honden worden getest. De duitse rasvereniging gaat nog verder. Ze hebben ook een eigen archief met laboratorium . Hier wordt alles genoteerd. Waneer bijvoorbeeld blijkt dat er meerdere nakomeling bijvoorbeeld epilepsie hebben of een immuum - of nierziekte hebben dan worden de ouders uit de fok ontrokken. U ziet dat de duitse rasvereniging er alles aan probeert te doen om een gezonde fok te realiseren. Zie ook pyreneese berghond rasbeschrijving We zijn blij dat we aangesloten zijn bij de duitse rasvereniging met zijn strenge eisen. Terug naar index Kennis en Genenpoel. We verkleinen het niet! Wij denken anders. Het niet testen en elke keer dezelfde hond gebruiken is naar mijn mening de gezonde genenpoel verkleinen. Wanneer er niet getest wordt zou het aantal gezonde honden gaan afnemen op het moment dat er geen verantwoording wordt gedragen. Het wordt dan een soort van epidimie. Wanneer er geen verantwoording wordt genomen is de kans groter dat er een epidemie uitbreekt. Het probleem is dat niet alle informatie wordt doorgegeven. De kans is veel groter dat er uiteindelijk net zoals bij de herdershond een hele kleine genenpoel overblijft met gezonde dieren. Wat is Osteochondrosis dissecans? . OCD Het is een stuk afkomstig van de duitse rasvereniging. We zijn lid van deze vereniginging en herkennen en erkennen het op het gebied van kynologische vlak en beleid. De heer Auerhammer aangesloten bij de Klub Für Ungarische Hirtenhunde doet de officiële beoordeling alleen voor de K.f:U.H. De Nederlandse vereniging erkend het op het kynologische vlak niet. Wanneer ze het wel zouden herkennen zou je op zijn minst moeten verwachten dat ze het verplicht stellen in de fok. Het wordt in Nederland dus ook niet getest. Wat is OCD? De term osteochondrosis (osteochondritis) is in de veterinair geneeskunde samengevat als een veelvoudige en verschillende ontwikkelingsstoornissen en degeneratieve processen, die door een verstoring van de endochondrale botvorming (transformatie en differentiatie van kraakbeen- en botcellen) en de schade als gevolg in de groeifase gekenmerkt zijn. Wanneer spreekt men van OCD als de zogenaamde Dissekate (schilfers van kraakbeen / bot , de gewrichtsmuis) van oppervlak van het aangedane gewricht loskomen. De OCD kan in bijna alle gewrichten van de hond voorkomen. De meest voorkomende plaatsen grenzen aan het schoudergewricht en bij alle mechanisch zwaar belaste gewrichten zoals de ellebogen, knieën en Tarsus. Een verhoogde percentages van de OCD is te zien in het schoudergewricht en bij snel groeiende, middelgrote en in het bijzonder bij grote rassen. Het is typerend dat er een plotseling kreupelheid optreedt wat meestal door een minste geringste trauma veroorzaakt kan worden. Hierbij kan het leiden tot een scheur in het kraakbeen of het loslaten van de kraakbeenschilfers van het gewrichtsoppervlak. Het treedt voornamelijk op tussen de leeftijd van 4 tot 6 maanden en soms ook rondom de 8e maand. Hoe hevig de kreupelheid is en hoe lang het duurt is sterk verschillend en is afhankelijk van de mate hoe de OCD zich heeft geopenbaard. Een behandeling is noodzakelijk en moet gedaan worden door een gespecialiseerde kliniek. De behandeling is in de meeste gevallen chirurgisch dit omdat het anders tot artrose vorming in de schoudergewrichten gaat leiden en dan levenslange kreupelheid veroorzaakt . Het gaat dan gepaard met heel veel pijn. De K.f.U.H heeft OCD geconstateerd bij de Kuvasc en de Pyreneese berghond. De aangesloten fokkers zijn daarom verplicht om het te laten testen voordat ze met de teef mogen gaan fokken. Wat is nu de oorzaak van deze multifactoriele aandoening? Als hoofdzaak en de meest veel voorkomende oorzaak van de oorsprong van deze aandoening wordt tegenwoordig de constitutionele genetische dispositie door de wetenschap gezien. Deze ziekte valt net als de HD, PL, en ED tot de genetisch beïnvloedde skeletaandoeningen van de hond. Net zoals bij HD, PL en ED is typerend dat de omgevingsfactoren hoe die aanleg en de mate van phänotypischen tot uiting komt. Naast de erfelijke factor hebben de milieufactoren een belangrijke invloed op de ontwikkeling van OCD, zowel in positieve zin alsmede in negatieve zin. De omgevingsfactoren die jezelf kan beïnvloeden is de voeding, groeisnelheid, lichaamsgewicht, beweging en de spierontwikkeling. Heeft een hond geen erfelijke aanleg voor OCD, dan hebben de genoemde milieufactoren lang niet zo’n grote invloed op de ontwikkeling hiervan. Zonder genetische Disposition kan het niet tot uiting komen. De K.f.U.H heeft omdat het veelvoudig optreedt bij de Kuvasz en de Pyreneese berghond besloten het röntgenologisch te laten onderzoeken en het is verplicht gesteld voor honden waarmee gefokt wordt. Hier wederom dus een groot verschil in denken tussen de Nederlandse en Duitse rasvereniging. De duitse rasvereniging erkend het kynologisch wel. De Nederlandse rasvereniging niet! Ze dragen dus wederom niet hun verantwoordelijkheid. We zien steeds meer advertenties met onze hond is OCD vrij. U wordt dan al voor u überhaupt de pups gaat bekijken . Misleid door de advertentie. Het is alleen mogelijk om het officieel in Duitsland door de Klub für Ungarische Hirtenhunde te laten beoordelen. U hoort nu vaak het is een elleboog …… . Nee FOUT!! Zie hier onder. Het moet ook specifiek geröntgend worden. De K.f.U.H. heeft hier specifieke richtlijnen voor en de röntgenopnames moeten in een daarvoor bestemde Cloud door de Röntgenloog geuploaded worden .De röntgenopnames afgeven op CD is niet nauwkeurig genoeg. Hiervan kan een globale beoordeling gemaakt worden en het is ook nog eens fraude gevoelig. De K.f.U.H. doet deze beoordeling door een aangesloten specialist hierin en doet het officieel alleen voor de leden. Het komt dan op de Ahnentafel (stamboom) met een stempel erbij. Laat u dus niet van te voren misleiden met onze honden zijn OCD vrij. Het is een multifactoriele aandoening!! Nee!! De dierenarts heeft gezegd. FOUT! Het is niet officieel en een arts en of een röntgenloog is niet het gespecialiseerde panel hiervoor om het te beoordelen. Ze mogen ook niet HD beoordelen. Het gebeurt ook vaak dat ze ernaast zitten. Het is een dikke HD A en naderhand als de beoordeling door een deskundig panel is gedaan blijkt het HD B te zijn. Ze mogen wel zeggen de heupen zien er goed uit. Terug naar index Pyreneese berghond Heupdysplasie Heupdysplasie is een ernstige aandoening. Amerikaanse statistieken zeggen dat heupdysplasie op de derde plaats van de lijst staat met redenen voor euthanasie na tumoren en trauma door verkeersongelukken. U kunt er dus vanuit gaan dat er geen reden is om te veronderstellen dat de deze statistieken in ons Nederland wezenlijk anders zouden zijn. Wat is ons beleid ? We fokken alleen met honden die geen ziekte beeld tonen . HD - beoordelingen zijn van meerdere factoren afhankelijk, zoals onder andere de aansluitingen van de gewrichtsdelen en eventuele botafwijkingen. Er is altijd een rechtstreekse koppeling tussen de ernst van de botafwijkingen en de uitslag(en): zeer lichte botafwijkingen leiden tot de beoordeling HD B, de lichte botafwijkingen leiden tot de beoordeling HD C, en de ernstige botafwijkingen leiden tot de beoordeling HD D. Hierbij zijn er in de beoordelingen in Duitsland ook nog eens verschillen gradaties. Er zijn hele strenge eisen gesteld. De gradaties zijn HD A1, HD A en HD A2. Etc. Een lichte botafwijking met een Norbergwaarde onder 27 zou in Duitsland al snel leiden tot een HD C2 . Het is een veel strengere beoordeling. Wanneer de boordeling komt door een botafwijking en het als een licht positieve ziekte beeld HD C wordt beoordeeld is het sowieso niet verantwoord en niet verstandig om er mee te fokken. . De Raad van Beheer en dierenklinieken en de FCI zeggen dat het namelijk wenselijk is om alleen met HD- vrije honden te fokken, dit omdat dan de kans op HD bij de nakomelingen dan het kleinst is. Ze zeggen het niet voor niets! Wanneer er binnen een ras maar weinig honden beschikbaar zouden zijn om mee te fokken, dan is het helaas niet altijd mogelijk. Het is gelukkig bij de pyreneese berghond nog niet het geval. U moet het zien in een breed perspectief. Het is namelijk zo dat er in europa voldoende honden zijn waar zowel de ouders alsmede de voorouders HD Vrij zijn of hoogstens HD B hebben. U moet hier dan natuurlijk wel gebruik van maken. Helaas worden er nog steeds veel te weinig honden ingezet. Het draait veelal om de kampioenen. Ze worden veelvuldig gebruikt en het leidt dus tot het verkleinen van de genenpoel. Vaak zijn de mooiste en gezonde honden te vinden bij prive eigenaren. Waarom laat je deze honden niet testen en zet ze in voor het verbeteren van het ras. Het is ook niet in een breed perspectief gezien zo dat HD C heel vaak en frequent voor komt bij de pyreneese berghond. Waarom dus een risico nemen als het niet nodig is. Ik begrijp het in ieder geval niet. De Raad van Beheer (R v B) zegt dus eigenlijk dat iedereen dit als leidraad moeten gebruiken als ze een pup uit gaan zoeken. U moet zich niet om laten praten door allerlei mooie verhalen. Het advies van de R v B is duidelijk. Ze zijn ook het officiële orgaan die de beoordeling door een uitgebreid panel laten doen. Hierbij geeft de FCI ook deze adviezen. Waarom risico´s nemen als het niet hoeft. Alles valt en staat met verantwoording nemen. De Raad van Beheer vermelden in principe geen Belgische HD-uitslagen op de stambomen. De reden hiervan is dat deze niet altijd voldoen aan de FCI-normen voor HD-uitslagen. Wanneer aangetoond kan worden dat de HD-onderzoeken in België hebben plaatsgevonden conform de FCI-normen, dan vermelden ze wel de HD-uitslagen alsnog op de stamboom. Let dus op de FCI beoordeling certificering. Er zijn verschillende FCI-eindbeoordelingen mogelijk: HD A (=negatief): de hond is dan volgens de röntgenfoto vrij van HD. De hond kan dan nog steeds wel een "drager" zijn van HD. HD B is een overgangsvorm: op de röntgenfoto’s zijn er dan kleine veranderingen te zien die het gevolg zijn van heupdysplasie. HD C is een licht positief of HD D (=positief): op de röntgenfoto zijn dan duidelijke veranderingen te zien die HD als ziektebeeld weergeven. Bij de meeste rassen worden deze honden uitgesloten van de fok. De Norbergwaarde: Wat is Norbergwaarde. Van de beide heupkoppen wordt het middelpunt bepaald en deze middelpunten worden vervolgens verbonden door middel van een lijn. In de beide heupgewrichten wordt dan vanuit dit middelpunt een lijn getrokken langs de voorste rand van de heupkom. Het gaat er dan om dat de hoek die beide lijnen in het middelpunt van de heupkop met elkaar maken, minus 90, een waarde aangeeft. We noemen dit de Norbergwaarde van het desbetreffende heupgewricht. De Norbergwaarden van linker en rechter gewricht bij elkaar opgeteld geeft de “som Norbergwaarden”, die op het rapport vermeld is. De maximale score is 40. Het is de som van het rechter heupgewricht (waarde 20) en het linker heupgewricht (waarde 20). Bij een normaal heupgewricht ligt de Norbergwaarde vaak tussen de 30 en 40. Een hond met een lage Norbergwaarde heeft ondiepe heupkommen en/of een slechte aansluiting van de gewrichtsdelen en kan vaak niet meer de hoogste score (A) halen, in uitzonderlijke gevallen zijn de heupen toch van voldoende kwaliteit dat er een HD A kan worden toegekend. Het zou in duitsland onmogelijk zijn als de waarde onder de 30 ligt om een HD A beoordeling te krijgen. F.C.I.-beoordeling De F.C.I.-beoordeling is alleen een geldige beoordeling. De HD beoordeling is een weergave van een internationaal geldende code, het is hierdoor mogelijk om de HD-uitslagen bij de F.C.I. aangesloten landen te vergelijken. De beoordeling van onderdelen Waar wordt er bij de HD beoordeling van de HD-foto op gelet. Ze letten op : de vorm van de heupkoppen en heupkommen, hoe diep liggen de heupkommen, hoe is de aansluiting betreft heupkoppen in heupkommen, of er langs de randen botwoekeringen aanwezig is bij de heupgewrichten. De informatie over de heuploppen en heupkommen zoals hierboven is beschreven daar wordt mede uit de Norbergwaarde gehaald. De Norbergwaarden zoals hierboven is beschreven worden dan van de linker en rechter heupen opgeteld. Wanneer het heupgewricht een normale waarde betreft dan is de waarde minstens 15 en de linker- en rechter heupgewricht bij elkaar opgeteld (Links 15 + Rechts 15 is dan minimaal 30) Wanneer een hond een lage Norbergwaarde heeft < 30 is er sprake van ondiepe heupkommen en de aansluiting van de gewrichtsdelen is dan niet optimaal. Hierin duitsland is een waarde onder de 30 al minimaal HD A2 of eerder HD B . U moet dus niet alleen letten op de HD uitslag ook de norbergwaarde goed bekijken. Ze kunnen ondanks een lagere Norbergwaarde alsnog een HD A uitslag hebben. Het betekend wel als het onder de 30 is dat de aansluiting niet goed is of dat er te ondiepe heupkommen zijn. U moet er dan opletten dat er in ieder geval een hond wordt gebruikt met een HD1 waarde. U moet dit op de FCI beoordelingen kunnen bekijken. Het is in Nederland er namelijk bij vermeld. Het is ook niet zo als een Norbergwaarde hoog is dat de pyreneese berghond dan geen slechte heupgewrichten kan hebben. U kunt de Norbergwaarde altijd terug vinden als het officieel is gedaan voor voor Nederland bij de Raad van Beheer. U moet de naam van de hond (kennelnaam) in typen en dan ziet u de hond en de uitslag met de Norbergwaarde erbij. Het is terug te vinden bij de Raad van Beheer , generaties en gezondheid online. Deze database bevat alle gegevens van de in het Nederlands Stamboek (NHSB) geregistreerde honden die geboren zijn in of na 1997 en het betreft alleen de officiele geregistreerde gezondheids onderzoeken waarvan het is beoordeeld. Wanneer de heupkommen te diep liggen en dat in combinatie met incongruentie van de gewrichtsspleet (dan is niet overal de brede gewrichtsspleet even breed) of de aansluiting is niet voldoende bij de gewrichtsdelen en zelfs dat is mogelijk bij een Norbergwaarde die hoog is en de uitslag kan HD C een licht positieve HD beoordeling geven. Het wordt dan op het formulier aangekruisd met "onvoldoende" of "slechte" aansluiting. De onvoldoende aansluiting betekent dat de heupen niet ideaal in de kom liggen. Er wordt ook informatie gegeven over de diepte van de heupkommen dit wordt verkregen door te beoordelen hoe het centrum van de heupkop ligt t.o.v. de bovenrand van de heupkom. Hierbij wordt de uitslag van de Norbergwaarde, de diepte en aansluiting van respectievelijk de heupkommen en de gewrichtsdelen, ook nog eens door aanwezigheid beinvloed van een eventuele "bot-afwijkingen". Het is dus en, en, en, en… U moet dus altijd van beide ouderdieren de officiële FCI beoordeling vragen. U kunt het hier ook op zien hoe de Norbergwaarde is. Nogmaals laat u niet verleiden met mooie praatjes. Nee de andere hond heeft sterkende achterliggende lijnen. HD is een erfelijke kwestie. Een goed fokker neemt geen risiko en sluit alle risico´s uit. Helaas zie ik dat er tegenwoordig heel veel rookgordijnen worden opgelaten en worden de mensen voorgeschoteld met dat het allemaal zo veel wordt gedaan voor de pups. Het is de werkelijkheid camoufleren. Nogmaals vraag of ze op papier willen zetten dat er niets in de achterliggende lijnen is. Wanneer u het op papier hebt staan dan kunt u dier en recht benaderen als blijkt achteragf dat ze niet de waarheid hebben doorgegeven. Laat u ook niet verleiden door contracten. Het handigste is om het vooraf te doen en vraag of ze de officiele uitslagen willen tonen. U heeft ook het recht op de officiële FCI beoordelingen. Het handigste is sowieso om vooraf zoveel mogelijk informatie te vragen. U kunt altijd een e-mail sturen. Laat u dus niet misleiden! U moet ook vragen of ze op de hoogte zijn van eventuele andere aandoeningen. U moet zorgen dat u het op papier krijgt. Wanneer naderhand blijkt dat ze bijvoorbeeld op de hoogte waren van een auto immuun ziekte, epilepsie, OCD, bloedziekte, predispositie, Cushing, Hutchison, etc, in de lijnen en dat niet hebben doorgegeven. Kunt u alle kosten terugvorderen. U moet ook geen contracten ondertekenen. U bepaalt. U zoekt een gezonde hond. U verwacht dat een fokker er alles aan doet om gezonde pups op de wereld te brengen. U heeft het recht om te vragen of er ernstige aandoeningen bij de ouders of in de daarop volgende achterliggende lijnen zitten. Ik begrijp dat niet alles uitgesloten kan worden. U mag echter wel verwachten dat er eerlijk over gesproken wordt en de uiteindelijke beslissing bij u ligt en dat u de risico´s kunt afwegen. Het wordt in de duitse vereniging gecontroleerd. Wanneer een hond bijvoorbeeld bij zijn nakomelingen een bloed- en of nierziekte hebben dan worden ze uit de fok gehaald. Het DNA wordt in Hannover universiteit in een archief opgeslagen. Wanneer er dus bij nakomelingen erfelijke aandoeningen worden geconstateerd laat de vereniging deze dieren uit de fok halen. Het heet verantwoording nemen en je niet verschuilen achter de kynologische rechten. De Nederlandse vereniging N.V.L.P.H. keurt het bijvoorbeeld goed ook al zijn ze ervan op de hoogte dat je met een overgangswervel en/of bloedziekte mag fokken. Het is allemaal al lang achterhaald. Het is ook de rede waarom ik me heb aangesloten bij de duitse rasvereniging de K.F.U.H. . Het is een vereniging met verantwoordelijk fokbeleid. Hier wordt zodra er iets bekend is dat een hond een ernstige aandoening of - ziekte heeft de hond onmiddelijk uit de fok gehaald en worden er geen risico´s genomen. Hier wil men geen verdriet verkopen. Helaas zijn deze strenge regels nodig om het ras gezond te houden omdat niet iedereen er goed mee om kan omgaan. Zoals in het verleden denken dat fokkers er open en eerlijk over zijn is helaas een Utopia. Ik zou dolgraag willen dat het zo was. Het geldt ook niet voor alle fokkers. Ik ken heel veel fokkers die er wel goed mee om gaan en er eerlijk over zijn. Helaas worden het er wel steeds minder. Het resultaat is wel dat er nu een strenger toezicht noodzakelijk is. Hierdoor zijn ook de officiële FCI beoordelingen een heel belangrijk toetsing systeem. De dierenarts zegt dat de hond HD, OCD, PL, ED, ETC vrij zijn is de officiële instanties ontlopen en geeft de mogelijkheid om andere beslissingen te kunnen maken. Het is ook daarom noodzakelijk dat er dus hele strenge eisen zijn. U moet goed begrijpen als de dierenarts zegt ze zijn …… vrij dan laat ik het ook officieel beoordelen. Laat u dus niet misleiden!!! Omgevingsfactoren De discussie die we steeds meer horen en al lang gaande is in de kynologie, zijn de gesprekken over de Heupdysplasie. De onderzoeken naar de oorzaken is al jarenlang een Hot-item. Uit de verschillende onderzoeken die zijn gedaan is gebleken dat vooral het milieu ook heel bepalend is hoe het tot uiting komt. We horen heel veel meningen. Hoe zit het nu eigenlijk? Wat we zeker weten is dat het niet aangeboren is. Meerdere studies hebben aangetoond dat alle pups geboren worden met normale heupen. Het is namelijk zo dat bij pasgeboren pups het heupgewricht bestaat uit kraakbeen en dat ontwikkelt zich tijdens het groeien tot een bot. Het moet dus ontstaan na de geboorte. Het blijft nog steeds een beetje een mysterie. Het is nog steeds niet duidelijk welke genen te maken hebben met het onstaan van Heupdysplasie. Uit onderzoeken zijn wel genen gevonden die geassocieerd worden met HD en die rasspecifiek zijn. Dat betekend dus dat ze voor sommige rassen gelinkt lijken te zijn aan HD. We moeten het dus nog steeds voorlopig doen met de fokwaardeschattingen. Wat in mijn visie betekend . Waarom risico´s nemen. Het is wel duidelijk dat er een genetische component aanwezig is , maar de oorzaak door welke gen de HD tot stand komt is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat de genen een mogelijk verband met elkaar hebben. Het heeft voor mij een duidelijk standpunt te weeg gebracht. Zolang het niet duidelijk is nemen wij geen risico´s. Wat we wel doen is goed bestuderen welke omgevingsfactoren nodig zijn om het zo min mogelijk tot uiting te laten komen en zoveel mogelijk ouderdieren te gebruiken die HD vrij zijn. Wat ons wel tot nadenken heeft gezet is dat tot circa 15- 40 % de genetische variatie erfelijkheid in de uitslagen zichtbaar is. Wat betekend dat een deel in de heupkwaliteit het gevolg is van andere factoren. Het is in mijn ogen dus wel degelijk noodzakelijk dat er een selectie gemaakt moet worden. Ten eerste waarom ouderdieren gebruiken die HD C hebben. Het is niet nodig en het vergroot de risico´s dat de pups het krijgen. Waar we wel ons enorm in verdiepen en proberen ons voordeel mee te doen is om een zo´n goed mogelijk leef- en omgevingsfactoren te scheppen. We vinden het heel belangrijk om proberen inzicht te krijgen in de omgevingsfactoren die het kunnen veroorzaken. Pups worden geboren zondern HD. De drie belangrijkste peilers die we hiervoor gebruiken zijn: beweging, voeding en gewicht. De gewrichtlaxiteit treedt op als de kop van het dijbeen niet goed in de kom van de bekken past. Dit kan komen door gebrek aan spierkracht of door een trauma of overbelasting. Zoals bij alle gewervelde dieren wordt de kop van het dijbeen op de plaats gehouden door de pezen en banden en 1 van deze banden is aan de kop van het dijbeen gehecht en de andere kant is zit aan de binnenzijde van de heupkom is de belangrijkste en degene die de heupkom op zijn plaats houden zodat de heup zich goed kan ontwikkelen. Het gewicht en de voeding hebben hier ook een hele belangrijke rol bij. Voeding Voeding van de honden is een van de belangrijkste factoren. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de rol van voedingsstoffen bij Heupdysplasie. Naast de te grote hoeveelheden waardoor de hond te zwaar wordt is ook een te hoog calcium en verkeerd gebruik van voedingssuplementen die het ontstaan van HD bij grote rassen in de hand werken. U moet ook de voeder-toevoegingen zoals calcium en vitamine D-houdende preparaten vermijden. Het is namelijk zo dat een te energierijke voeding het ontstaan van heupdysplasie bevordert. Hierdoor ontstaat er aan de ene kant een te snelle groei en langs de andere kant overgewicht. U mag uw hond absoluut niet te zwaar maken en overbelasten in de groei. Een belangrijke factor is dus de groeisnelheid. De groeisnelheid wordt voor een gedeelte genetisch bepaald en verder door de energietoevoer door middel van het voer. Deze laatste is afhankelijk van de energieconcentratie van het voer en het voerregime. Het is dus heel belangrijk dat er preventief gelet wordt op de groeisnelheid van de hond . U kunt namelijk er wel op letten bij de keuze van de ouderdieren en er voor kiezen dat er hier rekening mee wordt gehouden. Wanneer u eenmaal over de pup beschikt is er aan het genetische deel van de groeisnelheid niets meer te veranderen wat nu alleen nog maar overblijft is hoe u de groeisnelheid kunt beinvloeden middels de voeding. De allegrootste fout die je kan begaan is om de pup te overvoeren met kilocalorieën. De pup wordt op deze wijze in staat gesteld om zijn energie(vet)reserves op te bouwen en die worden dan weer aangeboort om ongewenste groeipieken door te maken en mede door de toename van het lichaamsgewicht kunnen zijn gewrichten overbelast worden. Je hoort vaak van de pup is zo lekker mollig en rond . Zo horen pups te zijn. De mensen vergeten dat honden normaal gesproken slanke en lenige rovers van nature zijn. Veel mensen voeren hun pups veel te dik. Buiten het feit dat het groeispurts veroorzaakt is er ook nog een groot nadeel dat er vetcellen gevormd worden en die zullen de hond voor de rest van zijn leven aanzetten om voor vetzucht te zorgen. Het moet zo zijn dat je de pup zijn ribbetjes door zijn huid kunt voelen en geen vetlagen. U moet zic goed orienteren er zijn een aantal voedingsfabrikanten die speciale voeding hebben voor groterassen. Ze hebben ervoor gezorgd dat in de pupvoeding het energiegehalte is verlaagd en het calcium onder de 0,8 is gebracht. Het voordeel is ook dat het risico van het ontwikkelen van vetzucht hierdoor is afgenomen. Een andere grote fout die gemaakt wordt is toevoegingen van preparaten die calcium en of vitamine D bevatten aan de voeding toe te voegen. Ik moet u teleurstellen want pups die dus al een erfelijke faktor van heupdysplasie in zich hebben moeten zelfs met relatief calciumarme voeding groot gebracht worden om het niet te verergen. Het beste is natuurlijk om een pup te nemen waar u zeker van bent dat de ouders geen heupdysplasie hebben . In tegenstelling zoals wordt beweert hebben eiwitten geen negatieve invloed op het skelet, het is zelfs zo dat een behoorlijk niveau aan eiwitten (liefst van dierlijke oorsprong) zelfs wenselijk is voor een goede ontwikkeling van het spierstelsel, dat voornamelijk uit eiwit en water bestaat. Het zijn uiteindelijk de spieren die voor de stabiliteit van het skelet zorgen en als er dus een erfelijke faktor in zit en er een probleem is aan het skelet dan is in principe het skelet gebaat bij een goede spiermassa. Het is namelijk bewezen dat honden met een goed ontwikkelde spierassa minder snel ogf in minder ernstig heupdysplasie ontwikkelen. Zoals al gezegd een te hoge groeisnelheid is heel slecht het kan dus voor zorgen dat de ontwikkeling van de spieren achterblijven en waardoor er dus instabiliteit van de gewrichten kan optreden die daardoor dus weer beschadigd worden. Beweging De beweging is een belangrijke aspect bij heupdysplasie. Een pyreneese berghond heeft een gerichte beweging nodig. Het is heel belangrijk dat de beweging niet te zwaar is , hierbij moet de duur, soort beweging en de ondergrond zorgvuldig gekozen worden. Het belangrijkste is in ieder geval dat de beweging erop gericht moet zijn dat ze een goede spierontwikkeling krijgen en dat overbelasting van de (heup)gewrichten wordt voorkomen. Een rechtlijnige beweging is de meest geschikte bewegingsvorm hiervoor. U kunt verder door op deze link te drukken heel veel informatie en nuttige tips krijgen en vinden over hoe u het beste uw pup kunt laten bewegen en waar u allemaal rekening mee moet houden. Daarnaast is een gerichte beweging/training bij honden met een erfelijke afwijking gewenst en dient de huisvesting van uw pyreneese berghond erop gericht te zijn om deze vooral te beschermen tegen koude, vocht en tocht. U moet dit ook bij oude honden doen. Terug naar index Schoonheid en Gezondheid zijn goed te combineren  Rugafwijkingenen of aandoeningen (CES, overgangswervel, Spondylose, OCD, DM) We horen bij grote rassen met een lang lichaam regelmatig dat er rugproblemen zijn. Het is gelukkig nog niet een probleem bij de pyreneese berghond. De rug aandoeningen die bij een aantal rassen met regelmaat voorkomen zijn Cauda Equina Syndroom (CES) , Spondylose en Degeneratieve Myelopathie (DM) Er zijn naast de diverse overeenkomsten tussen deze aandoeningen ook grote verschillen. Ik kom hier verder in dit artikel op terug.   Onze pyreneese berghonden laten we röntgen om te kijken of er een overgangswervel is en of er geen vernauwing is van het ruggenmerg kanaal bij de overgang van de lumbale wervels en tevens laten we onze honden OCD röntgen ..We hebben deze extra keuze gemaakt omdat we het belangrijk vinden dat het niet verspreid mag worden binnen ons mooie ras. Wanneer het geconstateerd wordt dan halen we onze hond direct uit onze fok.We vinden voorkomen is beter dan genezen.  Het zijn aanvullende rontgen foto´s die naast de HD, ED, PL onderzoek(en) worden gemaakt. Hiermee kan CES en OCD vastgesteld worden en of er een overgangswervel is en die dan vervolgens weer Spondylose kan veroorzaken. OCD wordt net zoals HD, ED, PL tot een genetische skeletaandoening gerekend. Vaak spreekt men van OCD als de zogenaamde Dissekate (schilfers van kraakbeen / bot, de gewrichtsmuis) van oppervlak van het aangedane gewricht loskomen. Het kan in bijna alle gewrichten van de hond voorkomen en dus ook een rugprobleem zijn. OCD is een multifactoriële aandoening. Het is in Duitsland door de rasvereniging verplicht om het te laten testen. Duitsland is het enige land in Europa die het door een panel van meerdere deskundige officieel laat beoordelen.Wanneer u dus in nederland ziet staan mijn hond is OCD vrij en er zijn geen officiële beoordeling wordt u dus in de maling genomen. CAUDAEQUINASYNDROOM - CES het is een vernauwing van het ruggenmerg kanaal dat kan resulteren in beknelling van het laatste gedeelte van het ruggenmerg. Het bevindt zich bij de overgang van de lumbale wervels naar de sacrale wervels . Ze noemen het vaak het onderrug probleem . Het kan een aangeboren of verkregen rugaandoening zijn waarbij erfelijkheid niet uitgesloten mag worden. Het kan ook door een hernia, ontstekingen met abcesvorming of een tumor veroorzaakt worden. In een later stadium kan hierdoor extra bot gevormd worden en weer resulteren in een andere rugaandoening namelijk spondylose . De overgangswervel kan ook op deze manier spondylose veroorzaken.. Het ene gaat gepaard met de andere. CES en overgangswervel kan d.m.v. een normale röntgenfoto vastgesteld worden. We laten het daarom bij onze HD, ED,PL en OCD onderzoek extra mee röntgen.  SPONDYLOSE is een aandoening waarbij er door slijtage van de tussenwervels beschadigingen ontstaan aan de rugwervels en er artrosevorming optreedt. r ontstaat een verstijving van de wervelkolom als gevolg van het met elkaar vergroeien van de rug wervels door vorming van zogenaamde ‘haken’ en ‘bruggen’. Helaas is de aandoening vrijwel alt ijd op meerdere plaatsen aanwezig en kan deze zowel in de rug als in de nek voorkomen  DM - DEGENERATIEVEMYELOPATHIE is strikt genomen geen rug aandoening zoals  CES en spondylose, maar een progressieve neurologische aandoening van het ruggenmerg zelf, mogelijk vergelijk  baar met Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) of Multiple Sclerose (MS) bij de mens, echter daarover bestaat onder deskundigen nog verschil van mening. DM wordt veroorzaakt door een mutatie in het SOD1 (Super Oxide Dismutase1 ) gen met een auto somale recesieve vererving. Echter wordt eveneens vermoed dat er mogelijk meer ras afhankelijke DM zijn . Dit concludeerden onderzoekers nadat ze met twee als drager geteste honden en 1 als vrij geteste hond desondanks alsnog DM ontwikkelden. Het gaat dus niet op als we een DM vrij geteste hond combineren met een drager dat dit garandeert dat de hond DM vrij is. Er wordt op dit moment hiernaar nog nader onderzoek gedaan. Het stellen van de diagnose bij DM kan alleen maar door andere aandoeningen te  elimineren door middel van een röntgenfoto, MRI-,of CT scan . Als daarmee geen afwijkingen zichtbaar worden en ook klinische klachten daartoe aanleiding geven, moet men gaan denken aan DM. Het met zekerheid vaststellen van DM kan alleen gedaan worden door een patholoog na obductie van een overleden hond.   Het is in de fokkers-wereld maar net in welke richting de wind waait. Er zijn in Frankrijk en ook in het Noorden van Europa een aantal honden met een mutatie in het SOD1 gen met een autosomale recessieve vererving. Ik heb vaak het gevoel dat als de fokkers vast lopen met de lijnen dan gaan we massaal vragen of iedereen bijvoorbeeld zijn hond wil laten testen of ze bijvoorbeeld DM gen vrij zijn. Dit zou helemaal niet nodig moeten zijn. De fokkers zouden veel transparanter moeten zijn. Het is jammer dat er in het fokkers wereldje geen open cultuur hangt. Hoe goed zou het niet zijn als iedereen eerlijk zegt wat erin zijn lijnen zit. Het wordt nu alleen maar gebruikt om een ander kapot te maken. Helaas is en blijft het voorlopig dus nog een een Utopia.  Wij kunnen dus niets anders doen dan onze honden zo uitgebreidt mogelijk te laten testen. Het lijkt mij overigens veel verstandiger om eerst al het andere te doen. HD, ED, PL, OCD, erfelijke ogen onderzoeken, karakter testen, etc.. HD testen en dan alleen nog een Gentest doen is ontoereikend.  We hebben bij de rasvereniging in duitsland een team dat bestaat uit artsen die zich specifiek ook bezighouden met erfelijke of genetische defecten of mutaties. Ze houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Deze artsen en specialisten zijn in een commissie gekoppeld aan de rasvereniging.. Ze houden de gezondheidsaspecten en erfelijke aandoening nauwlettend in de gaten. Het is in duitsland niet verplicht gesteld om op DM te testen. We moeten wel verplicht CMR1 laten testen. Het wordt veroorzaakt door een recessieve gen mutatie Het is in duitsland wetenschappelijk onderzocht en het komt regelmatig voor bij de pyr en is daarom ook verplicht gesteld door de rasvereniging.  Het is daarom in mijn filosofie verstandiger om als we rugproblemen willen uitsluiten om eerst de honden te laten röntgen op de overgangswervel, vernauwing ruggenmerg en proberen vooral de erfelijke factoren zoals HD, ED, PL en OCD te doen elimineren. Het is nu zo dat er alleen al wordt volstaan met HD en PL verplicht te stellen door de rasverenigingen. Dit is naar mijn mening niet meer van deze tijd.  We vinden het heel belangrijk dat er met gezonde honden gefokt wordt. We krijgen van fokkers onderling veel te weinig informatie. Het is belangrijk dat als we het over rugproblemen hebben eerst de erfelijke aandoeningen in kaart te brengen en te kijken hoe we het beste het kunnen elimineren. Mijn voorkeur is om alle erfelijke aandoeningen uit te sluiten en te fokken op DNA.....  We horen nog steeds dat er gefokt wordt met auto immuunziekten, epilepsie, cushing, hutchinson, overgangswervel, ocd, ed .. erfelijke ogen ziekte.. etc.. in de lijnen. Laten we onze verantwoording nemen en hierbij wil ik de nadruk leggen dat fokkers geen risico´s mogen nemen . Mijn advies haal ze uit de fok. Het heet verantwoordelijkheid en op den duur betekent het dat het ras gezond blijft. We moeten hier allemaal voor staan. . Het belangrijkste is dat er bij elke fokker bovenaan het lijstje staat verantwoording nemen . Wanneer u hoort dat u hond een drager is moet u hem of haar ook uit de fok halen. Het betekent dus geen risico nemen of u moet het het echt uit kunnen sluiten. U moet dan ook de voorouders laten testen en kijken waar het vandaan komt.. . Fokken met lijders moet sowieso verboden worden. Wanneer europa nu eerst de gezondheidstest uitvoert die duitsland doet dan zijn we al een stap verder en vervolgens stap voor stap erna toe gaan werken om met DNA te gaan fokken dan is de gezondheid van het ras voor de toekomst gegarandeerd. Helaas doen we liever rookgordijnen optrekken. Nee.. mijn hond is getest op ........ maar vermelden niet dat er ...... in de lijnen zitten . Het kan alleen opgelost worden als alle informatie van de dierenartsen in een database wereldwijd wordt opgeslagen en ook daarbij vermeld waar ze aan zijn overleden..  Wat ik op dit moment nog belangrijker vind is dat de nederlandse rasvereniging wanneer er bijvoorbeeld een overgangswervel is geconstateerd bij een hond dat zo´n hond wordt uitgesloten voor de fok..Niet zeggen. Het is nog niet wetenschappelijk onderzocht voor het ras . Nee. Nee... Hier nemen we dan geen verantwoording in. Het is aan de fokker..We willen niet de Genenpoel verkleinen.. Het is ook de reden dat ik mijn lidmaatschap destijds voor de nederlandse rasvereniging heb opgezegd. Ik verwacht van een rasvereniging dat ze er alles aan doen om het ras gezond te houden en als het bekend is dat er een hond bijvoorbeeld een overgangswervel heeft of een auto-immuun ziekte, epilepsi , etc, dat ze dan zeggen dat er niet mee gefokt mag worden en niet hun toestemming verlenen als ze op de hoogte zijn van zo´n rugprobleem of een erfelijke aandoening. Niet beroepen op het is kynologisch niet verantwoord om alle honden uit te sluiten. Het is nog niet uitgebreid binnen ons ras onderzocht.. Het is dus nog niet bewezen dat het een erfelijke aandoening is.. Dus je mag er mee fokken. .Ik verwacht van een rasvereniging dat ze gezondheid altijd boven schoonheid stellen. Zo niet. Heb ik er niets te zoeken.. Ik vind dat je niet verdriet mag verkopen..Hier hoort een rasvereniging voor te staan. Mijn voorkeur is om op DNA te fokken en de erfelijke ziekte verplicht te stellen om het te laten onderzoeken en vervolgens het DNA en de testresultaten in een database te stoppen en als je wilt fokken met een reu dan moet de database een positief advies afgeven. Het moet dus eerst getoetst worden of de reu en de teef een goede match is.  Zo lang dit er nog niet is moeten we in ieder geval zoals ook in duitsland al is HD, ED, PL, OCD , erfelijke oogziekte, CMR1 en karakter test verplicht stellen. Hierbij een simpel advies als de hond op HD geröntgend wordt neem dan de overgangswervel mee en laat controleren of er een vernauwing van het ruggenmerg kanaal is.Het is een simpele oplossing om ook dit leed te elimineren in de toekomst. .  Schoonheid gaat niet boven gezondheid. Het is volgens mij heel goed te combineren. Wanneer ik keurmeesters hoor zeggen dat schoonheid boven gezondheid gaat en ze niet alles mogen uitsluiten en sommige niet eens meer honden die kreupel zijn kunnen herkennen dan word ik daar toch wel heel droevig van. Het heeft daarom ook mijn voorkeur om op hondenshows de rassen te laten beoordelen op zowel de officiële gezondheidstest resultaten alsmede op de beoordeling op schoonheid en rastypische kenmerken.Waarbij de officiële gezondheidstest resultaten voor 50 procent bij de totaal beoordeling moet meewegen. De mensen die dan op een hondenshow komen krijgen dan een eerlijk beeld voorgeschoteld

Pyreneese berghond en verantwoordelijk fokbeleid

Wat is verantwoordelijk fokbeleid? Als u op zoek bent naar een pup om het gezin compleet te maken kunt u het best bij een verantwoordelijke fokker kopen. Laat u daarom heel goed informeren. Raadpleeg meerdere fokkers. Zo moet de fokker een ‘eerlijk product’ fokken waarbij gezondheid, welzijn en gedrag leidend zijn en moet de liefhebber zich goed laten voorlichten en weten waar op te letten alvorens een pup aan te schaffen. Zie ook pyreneese berghond opvoeden Wij zijn aangesloten bij de Klub Für Ungarische Hirtenhunde met zijn strenge regels. Een stamboom afgegeven door de K.F.U.H. is een soort ´keurmerk`. De rashonden liggen tegenwoordig onder het vuur. De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale(ras) honden met een goed welzijn. Dat betekent dat gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van (ras)honden voorop staan. Als deze aspecten geborgd zijn, kan worden gestuurd op andere aspecten die met het fokken, aanschaffen en houden van o.a. de Pyreneese berghond en alle andere rassen te maken hebben. Er zijn grote verschillen in Europa. De rasvereniging in Nederland stelt alleen een Heupdysplasie (HD) en Patella (PL) onderzoek verplicht. Er is veel meer. OCD, ED , ogen- en DNA onderzoeken, karakter, welzijn, gedrag, etc….Het fok doel van de rasverenigingen moet gericht zijn op het minimaliseren van erfelijke aandoeningen en ernstige ziekte en gezondheid, gedrag en welzijn moet hoog in het vaandel staan. Daarom is het zo belangrijk dat een rasvereniging alle verhoogde risico´s op ernstige aandoeningen bij het fokken probeert uit te sluiten. Een rasvereniging mag in mijn ogen zelfs niet eens 0,01% risico nemen. Als er aanwijzingen zijn op een verhoogd risico dan dient in mijn optiek een vereniging direct zijn verantwoording hierin te nemen. Een vereniging dient alle risico´s uit te sluiten. De toekomstige kopers moeten honderd procent vertrouwen hebben en erop van aan kunnen dat er alles aan wordt gedaan om gezonde honden te fokken. we vinden het heel belangrijk dat we met de mensen contact houden. Wanneer u van ons een pup wilt hebben stellen we het op prijs dat u eerst voobij komt en kennis met ons en de ouder dieren maakt. Wanneer wij denken dat u een goede kandidaat bent dan nodigen we u uit als de pups circa 3 weken zijn . Hierbij kunt u kijken of het nest u bevalt. We gaan vervolgens een aantal mensen uitnodigen om nog een keer te komen om een keuze te maken. U krijgt dan van ons een papier met een aantal voorwaarden en vragen dan een aanbetaling. Wanneer u de pup heeft uitgekozen. We houden het te allen tijde het recht om de pup niet af te geven. U bent pas de bezitter en eigenaar als u de pup mee naar huis krijgt. Hierbij krijgt u ook een dierenarts attest en een formulier van de Klub für Ungarische Hirtenhunde. Terug naar index

Pyreneese berghond rasvereniging

Waarom zijn wij aangesloten bij de Klub Für Ungarische Hirtenhunde? Uitgangspunt van de K.F.U.H. is dat gezondheid, gedrag en welzijn belangrijker wordt gevonden . Ik sluit mij hier geheel bij aan. Als de Klub Für Ungarische Hirtenhunde een stamboom afgeeft, is de kans groter dat de nieuwe eigenaar is verzekerd dat zijn hond goed past in zijn nieuwe omgeving, geen abnormaal gedrag vertoont, trainbaar en alert is. En de Pyreneese Berghond kan goed in een groep (mensen, honden) functioneren. De ouderdieren worden apart door een dierenarts, karakterdeskundigen en rasdeskundige van de K.F.U.H getest. Een fokker moet ook eerst een test doen om überhaupt erkend te worden door de K.F.U.H. De fokkers wordt ook jaarlijks geadviseerd scholing te volgen op het gebied van gezondheid, gedrag en welzijn van het ras. De stambomen worden verzorgt door de “VDH” maar worden gewaarborgd door de Klub für Ungarische Hirtenhunde. De stamboom geeft een duidelijk inzicht in de inspanning van de fokker om tot gezonde(re) en sociale honden te komen. Een Pyr in Duitsland is een eerlijk en duurzaam gefokt dier met veel aandacht voor gedrag, gezondheid en welzijn van ouderdieren en pups. De K.F.U.H. stelt het onderzoek op, Elleboogdysplasie (ED), Heupdysplasie (HD), De patella (knieschijf) (PL) ook geröntgend. ECVO-oogonderzoek, OCD (Osteochondritis dissecans), DNA, Karakter, Welzijn en uiterlijk verplicht is gesteld. De KFUH heeft een aparte kliniek die alle röntgen beelden en onderzoeken ook nog eens apart beoordelen. Hierbij wordt ook erfelijke aandoeningen apart gescreend. In Duitsland wordt niet meer gefokt als het risico op gezondheids-, gedrags- en welzijnsproblemen te groot is of als de dieren niet meer zelfstandig en natuurlijk kunnen functioneren. Een stamboom afgegeven door de K.F.U.H. is een soort ´keurmerk`. Uiteraard is niet alles uit te sluiten. Wij voelen ons zeer vereerd om als fokker aangesloten te mogen zijn bij de Klub fFür Ungarische Hirtenhunde. Inmiddels zijn we een wel geaccepteerde Mitglieder van de Klub! We zijn ook aangesloten bij de Belgische rasvereniging CAMP - VLPB. Ze doen ook veel aan het Welzijn van de pyreneese berghond. Ze organiseren regelmatig wandelingen. Lees verder opvoeding Terug naar index
“The beauty of a Pyrenean Mountain Dog is timeless .”
Pyrenean Mountain Dog Breeder du domaine de Blanche-Neige More information
website copyrIGht by pyrenean mountain dog breeder du domaine de blanche-neige., alle rechten voorbehouden We wonen in duitsland en het duitse recht is van toepassing
De schoonheid van een pyreneese berghond is tijdloos. Een pyreneese berghond wat een aanwinst in je leven. Ze leven met ons en niet voor ons. We wonen net over de grens en zijn nederlanders. We hebben hebben geen kennels.. Onze website geeft heldere informatie en schept een goed beeld van de pyreneese berghond. We willen gezonde en zo sociaal mogelijke Pyris fokken. Het is belangrijk dat ze deel uitmaken van het gezin. . Hierbij ze blaffen en hebben een goede afgerasterde tuin nodig waar een plek is om te graven. Het is belangrijk dat je een goede connectie met hem hebt en er wederzijds vertrouwen is. Ze vinden het heerlijk om samen dingen te doen en samen op de bank TV te kijken. Ze hebben een vrije geest en het is geen af, lig en sta hond. Hierbij ze zijn sterk aan de lijn en willen graag de hele dag mensen om zich heen of een taakje doen. Het zijn voor ons familiehonden. Wilt u het ras leren kennen. U bent altijd welkom. Stuur ons een bericht.. Whatsapp. 0049 - 15778697715 E-mail: info@pyreneese-berghond-du-domaine-de-blanche-neige.com
Schoonheid en gezondheid gaan bij ons hand in hand
pyreneese berghond fokker, pyreneese berghond pups, pyreneese berghond rasbeschrijving