Pyrenäenberghund - Züchter “A Pyrs Love story never ends…” du domaine de Blanche-Neige
website copyrIGht by pyrenean mountain dog breeder du domaine de blanche-neige., alle rechten voorbehouden We wonen in duitsland en het duitse recht is van toepassing

Pyreneese berghond opvoeden

Index 1. Pyreneese berghond pup opvoeden 2. Pyreneese berghond uitlaten 3. Pyreneese berghond gedrag belonen 4. Pyreneese berghond training 5. Een Puppy socialisering kaart maken 6. Pyreneese berghond invloed van het opvoeden op de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid 7. Castratie pyreneese berghond 8. Hoeveel beweging heeft een opgroeiende pyreneese berghond pup nodig. 9. Pyreneese berghonden en benches. 10. Mijn hond heeft een gedragsprobleem… Stappenplan 11. Pyreneese berghond puberteit 12. Pyreneese berghond en martelwerktuigen 13. Het nieuwe tijdperk 14. Pyreneese berghond eigenaren delen hun ervaringen. 15. Pyreneese berghond opvoeding Een Pyreneese berghond moet met heel veel liefde opgevoed worden. Het belangrijkste en waar je het meeste mee bereikt is om een natuurlijke verhouding met hem aan te gaan. Het zijn van oorsprong honden die heel dichtbij de natuur staan. Het gaat om een goede relatie op te bouwen tussen je Pyr en jezelf. Deze relatie heeft als fundament vertrouwen . Hierbij is het noodzakelijk dat je de hondentaal en zijn lichaamstaal leert kennen. Ik zeg altijd wat je geeft krijg je terug. Het belangrijkste is wel dat de hele familie in de hiërarchie altijd boven hem/haar blijven staan in een hechte relatie van wederzijds vertrouwen. . Een natuurlijke band met je pyreneeseberghond opbouwen. Wanneer je een pyreneeseberghond veiligheid, eten, een thuis , steun en genegenheid biedt. Krijg je er vreugde voor terug en de vreugde die jezelf ervaart wordt automatisch weer overgedragen naar je hond. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke verbondenheid. Hier in deze situatie vraagt niemand wat. De relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het is belangrijk dat je weet dat je op elkaar kunt rekenen. De relatie moet je eerst vooral opbouwen door heel veel met hem te doen en hem zoveel mogelijk in te betrekken en vooral heel veel genegenheid geven. De relatie met je hond moet gebaseerd zijn op wederkerigheid. Wat je aan de ander geeft krijg je terug.. Hier vanuit deze visie moet u hem dingen gaan leren. Het eerste is genegenheid en liefde geven. Veel knuffelen en respect. Leer de hondentaal. Hij moet vertrouwen in je krijgen en de basis is genegenheid en respect en werk vanuit de natuurlijke benadering met heel veel liefde. Hiermee bereik je bij een Pyreneese berghond het meeste. Friends for Life. Het is totaal iets anders dan een relatie waar de ene zich boven de ander stelt. Je kunt de situatie zelf niet meer onder controle krijgen en gaat dan de hulplijn inschakelen. Heel veel hondentrainers zeggen dat het moet bestaan uit een zakelijke relatie. Natuurlijk kun je de hond door belonen helpen gemotiveerd te raken. Natuurlijk kun je vervelend gedrag corrigeren. Het is alleen van tijdelijke aard. Een Pyreneese berghond kan beter een pyr fluisteraar hebben. Ik kom hierop terug. Ik ervaar het vooral als onmacht en hulpeloosheid. Het is heel goed als je hulp gaat vragen om te leren een natuurlijke relatie aan te gaan met je hond. Wanneer de hulpvraag is gebaseerd op een zakelijke relatie. Nee! Mijn ervaring is dat een Pyreneese berghond zich dan doodongelukkig voelt en vooral niet begrepen. Veelal komen deze honden ook weer in de noodopvang. Een pyreneese berghond pup opvoeden. De pup heeft vanaf het moment dat hij in huis komt een goede socialisatiefase nodig en vooral heel veel genegenheid en liefde en aandacht. Een consequente en vooral een rechtvaardige opvoeding en een natuurlijke relatie is noodzakelijk. Het is belangrijk dat de pup een goede opvoeding krijgt. Hij heeft hier zijn leven lang plezier van. Natuurlijk zijn ze heel vertederend ! Maar vergeet niet dat de opvoeding op een leeftijd van 6-9 maanden, voltooid moeten zijn . Zo niet, kan je vanwege zijn grootte en onverschilligheid tegenover correcties, problemen krijgen, dit vaker bij een reu dan als bij een teef. Het gaat erom dat je een vertrouwensrelatie opbouwt. Vrienden voor het leven. Het moet vriendschap zijn. Het is belangrijk dat de nieuwe bezitter en zijn Pyr het gevoel hebben dat ze worden gehoord. Wat er regelmatig gevraagd wordt. Hoe kan ik zijn aandacht krijgen. Mijn standaard antwoord is. Heb jij aandacht voor de hond. Vervolgens moet je jezelf afvragen. Wat kun je voor hem betekenen. Het gaat erom er achter te komen wat je hond wil en nodig heeft. Wanneer je daar achter bent gekomen is het nog belangrijker dat hij krijgt wat hij nodig heeft. Het is de kunst een manier te vinden om samen geluk te vinden. Wanneer er geluk is zal er vanzelf een relatie ontstaan. Je moet als het ware elkaars verlangen en behoefte leren begrijpen. Het zijn net mensen. Hoe krijg je een natuurlijke relatie met de pyreneeseberghond? De drie basisvragen hiervoor zijn: Hoe gaat het me je? 1. Wat wil je? 2. Wat heb je nodig? Hoe gaat het me je? Hierbij is het noodzakelijk om eerst je aandacht te focussen zonder te oordelen en door te observeren te begrijpen hoe het met je hond gaat en de onderlinge verhouding zijn tussen jullie. Hierbij kun je het indelen in; uitstekend, goed, minder goed of slecht. Je hebt hiervoor om dit te beoordelen 2 verschillende manieren. 1. De taal van je hond. Het is een voorwaarden goed te kunnen omgaan met je hond dit door zijn taal te leren begrijpen. We komen hierop terug. 2. Het eigen gevoel. Het gaat hierbij om je innerlijke gevoel. Je creëert een beeld van het gevoel dat de taal van de hond bij jouw vormt. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat het verleden bij een pyreneeseberghond niet telt. Hij communiceert altijd in het heden..Ze zullen zich altijd aan iedere situatie aanpassen om rust te krijgen en evenwicht. Hij denkt in het nu en denkt dat jij zijn taal begrijpt.. Pyreneese berghond taal. Het aanleren is heel belangrijk. Wanneer een pup naar je toekomt. Zeg je . KOM.. Hij leert als hij naar je toekomt dus het woord, KOM. De tweede stap is KOM zeggen als hij aanstalten maakt om naar je toe te komen en de derde stap is dat je KOM zegt als je wilt dat hij komt. Op deze manier gaat hij de taal begrijpen die jij spreekt. Zo moet je hem alles aanleren. LOS, STOP bij bijvoorbeeld trekken aan de lijn, etc. Het is eigenlijk de taal die iedereen kent.. Het moeten wel korte commando´s zijn. Hierbij is het noodzakelijk om niet af te wijken . Stop is Stop en niet de volgende keer Halt of Sta. Maak je keuze en verander deze niet.. Duidelijkheid!! . Wat is nu de taal die de pyreneese berghond spreekt. Het zijn honden die heel dichtbij de natuur staan. Hierbij moet u in ogenschouw nemen dat ze o.a. ingezet worden om de kudde te bewaken. Het is een hond die van het ene op het andere moment kan overschakelen. Ze zullen direct een signaal afgeven als er iets dreigends is en of als ze iets niet leuk vinden. . Wanneer u hier niet op een goede manier op reageert kan het leiden tot gedragsproblemen. In de natuur zullen ze gaan blaffen als er een dier of een mens te dichtbij de kudde komt.. Wanneer u nog een stap neemt gaan ze grommen en als het signaal dan nog niet opgepakt wordt zullen ze overgaan tot de aanval. Hierbij kan het in de natuur ook voorkomen dat ze direct tot de aanval over moeten gaan. U begrijpt dat u daarom goed de lichaamstaal en zijn natuurlijke instinct moet begrijpen. Ze leven meestal in een pack.. U moet hier rekening mee houden bij de opvoeding.. Wanneer een pyreneese berghond iets niet leuk vindt laat hij dat merken. U mag deze signalen niet wegvegen. Hierbij verwachten ze ook dat u de roedel taal kent. Het is daarom heel belangrijk dat er een goede natuurlijke binding is tussen u en uw pyr. Hij verwacht dat u de signalen begrijpt. Het is belangrijk dat er een goede vertrouwensband is. Ze zijn hier heel gevoelig voor. TIPS Een aantal voorbeelden waar u rekening mee moet/kunt houden zijn: Wanneer een pyreneese berghond ligt te slapen. U moet ze vooral niet laten schrikken. Ze kunnen mede door hun natuurlijke instinkt direct overschakelen naar een aanval modus. Het is belangrijk als u er direct langs of over heen wilt stappen dat u hem bij zijn naam roept en zijn aandacht krijgt. U kunt er dan langslopen. U kunt natuurlijk er ook om heen als u voldoende ruimte heeft zodat u hem niet laat schrikken. Wanneer het toch door een bepaalde omstandigheid gebeurt dan kunt u het beste direct roepen.. Het is papa, mama…. . Het is goed en dit meerdere keren herhalen totdat je zijn aandacht hebt en hij uw herkent.. Wanneer u weet dat hij in de gang, kamer ligt te slapen Pyreneese berghond uitlaten Zo’n kleine pyreneese berghond pup heeft natuurlijk een ontzettend hoog knuffelgehalte. Wat zijn ze lief en snoezig. Het pupje trekt aan de lijn. Wat maakt het nu uit . Het valt wel mee. Hij is zo schattig. Hij wil gewoon naar huis. U vindt vast wel een excuus. Wat goed he! Hij weet waar hij naar toe moet. U vergeet als de Pyr volwassen worden en dan zult u het trekken niet zo leuk meer vinden. Uw omgeving zegt dan “Wie laat Wie uit”. Hij herkent de buurman die voorbij komt. Zo lief. Hij blaft tegen hem. U vergeet dat ze groter worden en als ze dan naar iedereen blaffen dat u hier problemen mee krijgt. Het is dan niet meer zo leuk. Voorkomen is beter dan genezen. Ze hebben een heel sterk karakter. Wanneer u gaat wandelen zijn ze meestal geobsedeerd voor de omgeving en dat u er toevallig nog achterloopt is een bijkomstigheid. Leer uw hond vanaf kleins af aan dat er ook andere dingen in het leven zijn. Hoe kun je het doorbreken. De pup moet leren dat jij ook interessant bent. Je moet eigenlijk veel interessanter zijn dan wat er om hem heen gebeurt. U moet hem op een speelse manier leren dat hij regelmatig jou in de gaten moet houden. Ook in eerste instantie doe je dat d.m.v. belonen. Als je hem leert dat hij in de buurt moet blijven en dat hij tijdens de wandeling regelmatig naar je kijkt. Heb je daar later heel veel plezier van. Let op! Als je ze niet meer beloond voor zijn positieve gedrag , is de kans heel groot dat hij terugvalt in zijn oude gedrag. Een pyreneese berghond trekken aan de lijn. Hier geldt ook ! U kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. U moet met een pup weloverwogen te werk gaan. Wat verwacht u van uw Pyr. Denk hier goed over na. Maak een plan. Start hier direct mee . Let op! Het moet altijd positief gericht zijn. De opvoeding moet leuk zijn voor hem. U moet goed gedrag vooral belonen en het gedrag wat hij fout doet negeren en vooral hem positief corrigeren. U kunt het ook vaak voorkomen en bestraf met uw stem . U kunt ze ook in hun nekvel pakken en in ernstige gevallen kunt u zijn snuit omvatten met je hand. Pyreneese berghond gedrag belonen Belonen is ook een manier om van uw Pyr dingen voor elkaar te krijgen. Wanneer de pup iets goeds doet op uw commando dan kunt u de pup een brokje of snoepje geven, er moet niet te veel tijd tussen zitten , beloon hem direct en ga niet eerst een snoepje halen want dan heeft het geen effect meer. Doet de pup iets goed dat betekent direct belonen! Wanneer een hond beloond wordt voor goed gedrag, zal hij dit gedrag steeds vaker en sneller uitvoeren omdat hij weet dat hij dan wat lekkers krijgt. We hebben het hier over een zakelijke relatie. Je vraagt wat en de hond voert het uit en krijgt vervolgens een beloning. Het kan in sommige gevallen positief uitwerken om fout gedrag te negeren. Een voorbeeld is het springen tegen mensen op. Voor de pup is dit in eerste instantie een aangeboren gedrag. Als een pup tegen je opspringt kun je dit het beste negeren. Hij ervaart dan dat het opspringen geen beloning oplevert. Zie ook pyreneeseberghond. Je mag ze niet wegduwen.. Het is in de hondentaal genegenheid zoeken. Zorg op een rustige manier dat hij naar beneden gaat en benoem dat met laag als hij dat doet en ga hem vervolgens verder aaien.. Zo geeft hij genegenheid op de manier die jij wilt en hij prettig vindt. Wat komt u nog meer vaak tegen. De pup gaat absoluut in het begin trekken aan de lijn. Wanneer de pup aan de lijn trekt kunt u het beste stil blijven staan, of de andere kant op lopen. Wanneer u stil gaat staan zal de hond uiteindelijk weer richting u komen lopen. Het belangrijkste is dat u eerst met de hond een band kweekt. U moet heel veel lichamelijk contact met hem honden. U moet hem als het ware vertroetelen. Hij moet je leren vertrouwen . Het is het belangrijkste aspect affectie met hem hebben. Hier ligt de basis en dan langzaam moet je hem dingen leren wat wel en wat niet kan. Pyreneese berghond training Een training in de tuin is een waardevolle aanvulling. U kunt hem als pup al de commando´s leren , halt, sta, kom, etc. Het is belangrijk dat de pup leert dat hij direct reageert als u zegt , kom , naam pup het commando. U moet hem leren dat hij op uw stem reageert als u hem roept en wanneer hij niet komt, blijf te allen tijde geduldig. Werk met uw stem, probeer of hij op hand gebaren reageert, ook hier geldt blijf consequent. Hierna kunt u het buiten in het park, strand of bos gaan uitproberen. Werk vooral met veel beloning zodat hij het leuk gaat vinden als hij naar u toekomt. U moet hem vooral niet weer vastmaken ,als hij komt, hij zou de riem dan als onprettig ervaren. Een puppycursus is ook een waardevolle aanvulling bij de opvoeding van uw pup. Voor de pyreneese berghond pup is het belangrijk en leuk, omdat hij zo leert omgaan met andere honden (socialisatie) en de basisbeginselen leert zoals zitten, netjes naast lopen, niet trekken, naar de baas terug komen, etc. Zie ook karakter vormen Pyreneese berghond opvoeding heeft invloed op het vormen van de persoonlijkheid van de hond Een Pyreneese berghond is goed voor je gezondheid. De verschillende onderzoeken hebben al aangegeven dat een hond goed voor je gezondheid is. Hierbij is een Pyreneese berghond een groot knuffeldier. Het zijn net kleine ijsbeertjes . Dit is wat je veelvuldig hoort. Verschillende onderzoeken hebben ook al uitgewezen dat je er minder stress door krijgt en dat het dus goed voor je gezondheid is. Lekker lang uit op de bank . Het knuffel uurtje! Inderdaad de Pyreneese berghonden vinden het ook heerlijk om bij je te komen op bank.  Het is heerlijk relaxt. U moet echter niet vergeten dat het ook heel veel werk is.  Net zoals andere honden kun je ze niet de hele dag alleen laten. Ze verdienen ook de aandacht en hebben hierbij ook hun beweging nodig. Ze moeten heel consequent opgevoed worden.  Er zijn genoeg redenen , om na te denken om een Pyreneese berghond te nemen. Het zijn in mijn ogen witte wonderen! Ik vind het heel belangrijk dat u zich eerst heel goed oriënteert, U kunt bij ons te allen tijde een afspraak maken om van onze Pyris te genieten. Pyreneese berghond karakter. Zie ook karakter De persoonlijkheid wordt ook bepaald door het karakter en gewoontes of gedragingen, zoals onder andere de aangeleerde gewoontes. Het karakter draagt zijn steentje bij en staat daarmee dus ook aan de basis van een persoonlijkheid. Het is mogelijk om bepaalde elementen uit de persoonlijkheid aan- of af te leren. Maar het karakter is over het algemeen wel heel moeilijk om te veranderen. Datgene wat aangeboren is sowieso niet te veranderen. Daarom is het belangrijk om te waken dat er negatieve ervaringen ontstaan die niet lijken aan te sluiten op het eigenlijke karakter. Agressief gedrag ontstaat door te weinig aandacht in de opvoeding en ook als de pup op jonge leeftijd te weinig aandacht of liefde krijgt. U bent er verantwoordelijk voor dat de hond een consequente opvoeding krijgt. Onze honden worden met veel liefde en aandacht verzorgd. Ze leven bij ons in huis en maken een belangrijk deel uit van ons dagelijkse leven. U zult bij ons geen kennels zien. Met deze gedachten proberen wij een positieve bijdrage te leveren aan het vormen van het karakter van de hond. Zie ook ras beschrijving We vinden het karakter van een Pyreneese berghond een heel belangrijk aspect.  Het karakter vormen begint al voor de geboorte. Onze ouderdieren worden met heel veel aandacht en liefde verzorgt. Het is in mijn opinie heel belangrijk dat de moeder van het nest in zo'n stress vrije mogelijke omgeving haar zwangerschap kan voltooien. De Pyreneese berghond socialiseren begint al op het moment dat de pups  geboren worden. De socialisatie is een heel belangrijk facet van de vorming van het karakter. In de eerste fase dat ze opgroeien beginnen de anatomische en functionele veranderingen in het zenuwstelsel en de hersenen te ontstaan. Ze hebben voor het eerst contact met de moeder en de broertjes en zusjes. Een pup is afhankelijk van de moeder. Ze geeft de pups warmte en laat ze melk drinken. Het eetgedrag is beperkt tot zuigen. Ze kunnen nog niets horen en zien. Een pup die net geboren is kan alleen nog maar kruipen en zuigen. Wanneer ze honger hebben of het is te koud gaan ze piepen. De moeder moet de pup stimuleren om de ontlasting te doen. Ze likt de buikjes van de pups en de anogenitale streek hierdoor worden ze gestimuleerd om de behoefte te gaan doen. . Een Pyreneese berghond pup zoekt in het begin voornamelijk zorg. Ze vertonen zorggedrag. De pups zijn de eerste twee weken volledig afhankelijk van de teef. Het is de moeder die hierbij dus een sleutelrol heeft. Wanneer het proces niet goed verloopt heeft het een enorme invloed op de verdere ontwikkeling.. Het is mijn beleving van geluk. Ik kan daarom ook niet begrijpen dat een Pyreneese berghond fokker de eerste weken niet 24 uur per dag bij de pups aanwezig is. De pups die net zijn geboren zijn zeer kwetsbaar en vooral heel hulpbehoevend. Normaal gesproken doet de moeder de verzorging. Op het moment dat het niet zo is, moet je de moeder ondersteuning aanbieden. Het is namelijk heel belangrijk dat alle aspecten van de socialisatie van de pup wordt gewaarborgd. Het is onmogelijk dat pups zichzelf op temperatuur houden en schoon en dat ze zonder gestimuleerd te worden kunnen ontlasten en plassen. Het kan ook gebeuren dat pups de tepel niet goed kunnen vinden. U begrijpt nu hoe belangrijk het is dat er 24 uur per dag ondersteuning in de buurt is. Een Pyreneese berghond fokker moet in mijn ogen hierin zijn verantwoording nemen. Is dit nou echt zo belangrijk? Ik ben zelf van mening van wel. Het is in mijn opinie heel belangrijk dat je de eerste weken het proces analyseert en als het niet goed gaat de moeder en of de pups assisteert. Menselijke ondersteuning . Ja, want als de moeder een handeling vergeet, kun je het met ondersteuning wat niet goed gaat alsnog waarborgen. Dit kan alleen maar als je het continue goed analyseert en aanwezig bent en het gehele proces van begin tot het eind volgt en corrigeert en aanstuurt. . Het is in mijn wereld daarom ook ondenkbaar om meer dan 2 nesten per jaar te doen. Het gaat ten koste van de socialisatie. Zie ook Pyreneese berghond Veranderingen in het gedrag zijn vanaf de tweede week te constateren. De Pyreneese berghond pup opent zijn ogen en er gaat een nieuwe wereld voor hem open. Het is het moment dat de zintuiglijke , fysiologische en motorische vaardigheden net zoals bij de volwassen Pyrs zichtbaar gaan worden. Ze zijn in de komende periode in staat om te gaan lopen en kauwen. Het leervermogen begint ook te veranderen. De sociale gedragingen van de Pyreneese berghond wordt ook zichtbaar. Wanneer ze mensen zien beginnen ze met de staart te kwispelen en het spelen met de andere pups wordt ook steeds intensiever. .De pups krijgen steeds meer controle over de lichaamsfuncties. Ze plassen en poepen al buiten het nest gedaan. Ze worden steeds volwassener in hun gedragingen.   Wanneer de Pyreneese berghond pups circa 3 weken zijn gaan ze overal naar toe. Ze hebben geen angst voor mensen en dieren.  Bij circa 5 weken oud kunnen ze voor het eerst angstig zijn voor bepaalde geluiden, rare bewegingen, etc. Ze herstellen zich snel. Wanneer ze wat ouder zijn en angstig dan kan het herstel wat langer duren. Het vluchtgedrag en toenaderingsgedrag is pas vanaf 7 weken in balans.  Hierna gaat het vluchtgedrag weer wat toenemen. Wanneer de pup circa 12 weken is zal de pup nieuwe onbekende dingen met gepaste terughoudendheid gaan onderzoeken. U begrijpt dat als we met de connectiemethode een hond willen opvoeden dat u er heel veel energie in moet stoppen. U moet ook thuis zijn omdat proces in goede banen te leiden. Ik hoor soms dat mensen twee pups nemen. We vinden het niet verstandig. We zullen onze pup kopers altijd adviseren dat ze aan 1 pupje al de handen vol hebben en met 2 de aandacht al moeten verdelen en dat het dan ten koste gaat van de connectie die je met hem opbouwt. U zal dus ook nooit van ons 2 pups tegelijk krijgen.  U kunt ze dan nooit 100 procent de aandacht geven die noodzakelijk is. Zie verder de connectiemethode. Het is nu vooral heel belangrijk dat de nieuwe eigenaar verder gaat met het socialiseren van de pup en de pup overal mee naar toe te neemt. Geen overdaad ! Een pup moet vooral langzaam wennen aan alle nieuwe indrukken. Zoek een goede balans want hij moet vooral ook heel veel rusten. We denken vaak dat we er goed aan doen om een lange wandeling met de pup te gaan maken. Het beste is een kleine wandeling.  Ik vind het meest handig om het volgende aan te houden. Wanneer een pup 3 maanden is wandel je 3 x 5 minuten met hem. Wanneer hij 4 maanden is geworden wandel je 4 x 5 minuten , enz… De pup kan en moet je in deze periode zoveel mogelijk basisvaardigheden aanleren, aan de lijn lopen, zindelijkheidstraining, etc.  Let op! Een pup is vooral in deze periode emotioneel niet stabiel. Het is heel belangrijk dat je als nieuwe baas de leiding neemt en te allen tijde in elke situatie rustig blijft. De pups beginnen vanaf de 3e maand tot circa een 6 maanden aan een nieuwe fase.  Het is een nieuwe fase waar vooral heel veel controle moet zijn op de sociale ontwikkeling. Het is de periode van dat wat eerst heel normaal was kan van het ene op andere moment weer omslaan naar angst. Het is heel belangrijk dat er heel veel aandacht is van dat wat hij heeft geleerd in de eerste fase wordt versterkt in de tweede fase. De nieuwsgierigheid is weer overgegaan naar vluchtgedrag. De Pyreneese berghond kan iets wat hij eerst heel normaal vond ineens heel angstig vinden. Je moet hier niet aan toegeven. Blijf heel rustig en toon nu vooral een goed leiderschap. Ze zijn heel eigenzinnig. Je moet er vooral niet te veel aandacht aan schenken. Een optie is negeren en doe vooral of alles heel normaal is en geef het goede voorbeeld. Wat je absoluut niet moet doen is zijn angst gedrag belonen. Het was in de eerste fase normaal . Het is dus nu ook normaal!  Let op ! Het mag absoluut geen traumatische ervaring worden. Een negatieve ervaringen kan later heel veel invloed hebben op zijn gedrag. Het is daarom heel belangrijk dat je vooral in deze fase de pup er goed doorheen helpt. De socialisatie is nog steeds niet voltooid. Een Pyreneese berghond kan in deze fase de neiging hebben om te vluchten en of heel star te zijn. Je moet hem dus nog steeds overal mee naar toe blijven  nemen. Ze moeten ervaren dat de zaken waar hij/zij eerst kennis mee heeft gemaakt nog steeds heel normaal zijn.  Wanneer je dit niet doet dan is de kans groot dat al het werk wat er vanaf het begin aan is geschonken teniet is gedaan en kan je alsnog een angstige hond krijgen. Een goed gesocialiseerde hond kent zijn plaats in het gezin.  Hij is vrolijk kent zijn plaats en is vooral tevreden en er heerst rust binnen het gezin. De pup voelt zich veilig maar hiertegenover wordt hij ook steeds ondernemender en probeert zijn baas uit en de grenzen probeert hij te verleggen. Het is net een puber… Het Pyreneese berghond gedrag is goed te corrigeren mits u hem niet goed socialiseert en opvoed. Hij komt niet direct als je hem roept of gaat ineens grommen. Het is belangrijk dat je op dat moment de leider bent die vooral consequent is en hem duidelijkheid biedt. De puberteit breekt ongeveer aan vanaf het moment dat hij circa 5 ½ maand oud is. Het kan per hond verschillen de ene wat eerder dan de andere en de ene vertoont veel meer puberaal gedrag dan de andere. Wanneer deze periode aanbreekt moet je vooral heel consequent zijn en de  touwtjes nog strakker aantrekken. Mijn motto. Voorkomen is beter dan genezen. Zie ook bij pyreneese berghond

Castratie pyreneese berghond

We hebben het uit een wetenschappelijk artikel . Het is o.a. gedragsbioloog Dr. Udo Ansloßer en dierenarts Sophie Strodtbeck die over dit thema het licht over laten schijnen. Het is een artikel uit Duitsland.   We moeten ons realiseren dat de castratie berust op een verhaal vol met misverstanden. Er zijn nog steeds heel veel dierenartsen, - trainers en hondenbezitters die denken dat castratie een wondermiddel is. Het wordt vaak geadviseerd bij een breed scala aan gedragsproblemen.  Ik help u uit uw droom een castratie kan nooit een gedragstherapie en opvoeding vervangen. Veelal wordt het in verband gebracht met de geslachtshormonen- testosteron kan nooit beïnvloed worden door castratie. Het is een fabel.  Hier in Duitsland is het zelfs verboden. Hier mag je niet zomaar delen van  het lichaam verwijderen zonder dat er een medische reden voor is.  In de Oostenrijkse dierenwelzijnswet staat dat sterilisatie wel mag om reproductie te voorkomen. Hierbij moet je denken aan de zwerfkat. Hierbij wordt vroeg castratie voor de puberteit afgewezen. Helaas is het een trend aan het worden dat is overgewaaid uit de VS. Het is hier de normale gang van zaken. Het heeft alleen maar negatieve gevolgen voor de hond. Het is gebleken dat deze dieren veelal agressiever worden naar de soortgenoten van hetzelfde geslacht. Hierbij blijven ze ook in de fysieke ontwikkeling achter. Ze groeien niet volledig uit en hun mentale gedeelte wordt ook niet volledig ontwikkeld. Het heeft te maken dat de hersenen zich blijven ontwikkelen en dat gebeurt  onder invloed van de geslachtshormonen in de puberteit. De redenen voor de castraties die worden genoemd zijn ongewenst gedrag (74%), Teef en Reu die samen onder 1 dak wonen (30%) en medische overwegingen (21%) De “Bielefeld castratie studie” bestond uit vragen met meerdere antwoorden als mogelijkheid. Het percentage komt daarom boven de honderd procent uit.   Ongewenst gedrag. Hierbij moet u onderscheiden dat agressie niet hetzelfde is als agressiviteit. Het is nonsens dat u de hond laat castreren omdat hij agressief gedrag vertoond. Het is een diepgeworteld sentiment. Het is in zeldzame gevallen te overwegen. Hierbij is het een vereiste dat er een nauwkeurige en gedifferentieerde analyse van het getoonde gedrag wordt gedaan, dit omdat er niet zoiets bestaat als "het agressieve gedrag". Het is zelfs het tegengestelde want agressie is een  multifunctioneel gedrag dat altijd wordt geassocieerd met het verwijderen van de storende of geclassificeerde omgevingsinvloeden. Het is zelfs een erfelijke kwestie. Zie ook karakter. Gedrag erft over.  De meest voorkomende vorm van agressie is de angst-agressie . Castratie is volledig gecontra-indiceerd en zal het probleem aanzienlijk verergeren.  De reden hiervoor is dat paniek- en angstreacties, die het gevolg zijn van een verlies van controle, ze zijn bang , of ze verwachten een gevaarlijke situatie , het onder controle zijn komt van het stresshormoon cortisol van de bijnierschors. Het mannelijke geslachtshormoon testosteron remt de afgifte van cortisol, verlicht angst en verhoogt het zelfvertrouwen. Door de geslachtshormonen te verwijderen, worden deze dieren nog onzekerder, wat leidt tot een verergering van het getoonde gedrag. Castratie is ook bij dierenopvang honden absoluut gecontra-indiceerd. Deze honden zijn sowieso al gestrest door de verandering in hun leefomstandigheden. Het is helaas gebruikelijk dat ze gecastreerd worden. Hierbij zou het veel beter zijn om eerst grondig te analyseren en per hond te gaan bekijken wat wel verstandig is.  Veiligheid bieden is veel beter dan de invloed van testosteron wegnemen. Het stresshormoon heeft geen relatie met de geslachtshormoon. Hier gaat het fout.. heel veel hondenbezitters denken als we zijn ballen weghalen dan wordt hij rustiger. De enige zinvolle maatregelen die je kunt doen is om een individuele gedragstraining te nemen en jezelf een spiegel voorhouden waar het fout gaat. Het is veelal het probleem dat de hond niet begrepen wordt en we de natuurlijke aspecten uit het oog zijn verloren. We moeten eerst de taal leren te begrijpen van de hond.  Zo zijn er ook heel veel verschillende situaties waar verschillende hormonen aangemaakt kunnen worden. . Jaloezie, partner beschermend gedrag, territorium beschermen, etc. Het is allemaal gecontra-indiceerd als je ze laat castreren.  .  Het ding met dominantie ... Er is steeds weer sprake van "dominant-gedrag", het is de oorzaak van alle kwaad, het is veel te vaak de indicatie voor de castratie . .  Hoe vaak hoor je niet van hondeneigenaren mijn hond is dominant. Hij vecht, hij valt uit, fietsers en joggers zijn niet veilig, vindt bezoek niet leuk, hij rijdt op mij of andere mensen.. hij loopt overal te sproeien, enz.. Helaas wordt het veel te vaak gekoppeld aan dominant gedrag.   Hoe vaak hoor je ook niet... Ik ben de roedelleider, Alpha Girl, hij moet wachten met z´n eten... eerst ik... hij moet wachten ... ik ga als eerste naar buiten .we moeten boven onze hond staan... zo niet , dan moet je hem op z´n rug leggen, etc...  Wanneer mensen zo denken en als ik dit allemaal moet aanhoren dan besef ik pas hoeveel hondenleed het allemaal oplevert..  Ik wil niemand aanvallen maar wordt er wel heel verdrietig van . Vooral de mythes die door hondentrainers, instructeurs, gedragstherapeuten, ervaringsdeskundigen de wereld in geholpen wordt.  Honden die gemuilkorfd worden .. blafbanden, etc... benches... opsluiting.. negeren van de hond.. het werkt allemaal averechts... nogmaals leer eerst de hond te begrijpen en vooral bouw een goede band met hem op.  En leer de hondentaal en daar begrip voor te hebben.. Hierbij zorg dat hij krijgt wat hij nodig heeft.. Wanneer u dagelijks werkt.. Mijn advies .. U moet dan geen hond nemen..  Hierdoor zullen er waarschijnlijk ook veel minder castraties plaatsvinden.  De roedelleider is dominant.. Het is niet zo dat hij als eerst gaat eten.. Het is niet zo dat er continue gevochten wordt. Het tegenovergestelde is sprake van. Een wolvenfamilie die zich voortplanten is heel harmonieus.. wanneer de moederhond haar pups niet kan grootbrengen wordt dat overgenomen door een andere hond.. De mensen gaan tegenwoordig doen en de hond beschouwen alsof ze in een roedel leven.. Waarom moeten wij ons opstellen als roedelleider.. Waarom wordt er geadviseerd van gebruik maar wurgkettingen, blafbanden, halti´s stroombanden, etc..  Het is gelukkig verboden. Zo zou het dus ook verboden moeten worden dat ze honden onnodig zonder medische indicatie laten castreren.  Het wordt allemaal veel te vaak onder het kopje dominantie geplaatst. U moet zich realiseren dat een dominante hond niet een agressieve hond is. Het is veelal gebrek aan natuurlijke binding met de hond.  Hierbij wordt er ook vaak castratie aanbevolen bij jacht- of zwerfgedrag en of dat ze hun territorium besprenkelen.. . U moet realiseren dat het markeren iets natuurlijks is en omdat te beheersen en zo ook de jacht- alsmede zwerf instincten gebeurt dit is de invloed van het geslachtshormoon in de hersenen en dit gebeurt al voor de geboorte en kan dus daarom ook nauwelijks beïnvloedt worden. Ze zeggen dat wel “ Het zit in de genen” .  Hyperseksualiteit Help mijn hond is oversekst. Hoe vaak hoor je het niet.. Hij rijdt op iedereen. Heel vaak heeft het rijden totaal niet te maken met seksueel gedrag. Het is vaak een aangeleerde handeling.. Het is een stereotype beweging dat dient om stress te verminderen. Wanneer het gedrag in een gevestigde groep gebeurt, is het meestal een spel.   U moet zich ook realiseren dat het gedrag al is hij gecastreerd nog jaren kan blijven voortduren. De reden hiervan is dat er seksuele boodschapper substantie dopamine wordt vrijgemaakt tijdens seksuele activiteit en het zelf belonende effect is bewezen. Overigens speelt dopamine ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van verslavingen bij mensen.  Castratie kan alleen worden overwogen als het daadwerkelijk seksueel gemotiveerd gedrag is. Maar dit moet zeker vooraf worden opgehelderd met professionele hulp door een nauwkeurige analyse van de situaties die zich voordoen!  Het is onnodig om te zeggen . Maar problematisch gedrag kan niet verholpen worden door een castratie. Het is alleen aan te raden bij medische problemen. U moet dit doen in goed overleg met uw dierenarts.  Mijn advies is om problematisch gedrag eerst goed in kaart te brengen, elk detail apart uit te werken en vooral eerst zonder een vooroordeel het probleem heel goed te analyseren dit om het niet nog verder te laten verergeren. In geen geval kan castratie gedragstherapie vervangen of zelfs als een wondermiddel worden gezien. Hierbij wil ik het laten.

Hoeveel beweging heeft een opgroeiende pyreneese berghond pup nodig.

Het is wetenschappelijk onderzocht. Een pas geboren pup brengt de eerste 10 a 14 dagen door met voornamelijk slapen. Zijn lichamelijke inspanning is beperkt tot het zoeken van de tepels en kruipende bewegingen naar de warmtebronnen. De pups gaan vanaf de derde week de omgeving verkennen en de bewegelijkheid neemt toe. Hierdoor ontwikkelen de hersenen niet alleen de indrukken uit de omgeving en de onderlinge relaties maar worden ook de prikkels in de hersenen door de beweging van spieren en de gewrichten ontwikkeld. Hoe meer impulsen het bewegingsapparaat in de hersenen activeert, hoe beter het zich zal ontwikkelen. Naarmate de pups ouder worden zijn de beweging ook beter gecoördineerd. De pups bewegen totdat ze moe zijn en slapen dan tot de volgende bewegingsfase. Het is een natuurlijk proces de pup wordt niet door de moeder beperkt. Ze reguleren het zelf. De nieuwste bevindingen in hersenonderzoeken hebben aangetoond  dat er duidelijke verbanden zijn tussen verhoogde lichamelijke activiteiten en de verhoogde hersenactiviteiten. Wanneer een pup plotseling wordt beperkt in zijn beweging en slechts een paar minuten per keer mag bewegen is dit in tegenspraak met de nieuwste bevindingen. De lichamelijke inspanningen bevorderen namelijk de bloedtoevoer naar de hersenen en ondersteunt de vorming en verbindingen van zenuwcellen en stimuleert de hersenstofwisseling. De lichamelijke activiteit is uiterst belangrijk voor het beheersen van emoties, evenals voor geheugen en leerprestaties bij de pups en jonge honden. Speelse activiteiten na een trainingssessie draagt ​​ook aanzienlijk bij aan het verbeteren van de prestaties van een pup bij het leren van nieuwe vaardigheden. De verschillende hersengebieden voor perceptie, ruimtelijke ervaring, lichaamsbewustzijn, coördinatie en evenwichtsgevoel worden gestimuleerd en ontwikkeld door beweging en oefening bevordert ook de stofwisseling en dus de versterking van de botten en de ontwikkeling van spieren en organen. De complexe bewegingen kunnen alleen worden geleerd door herhaald oefenen en ze dus te laten spelen met een goede rust verhouding. De hond kan alleen aan de riem in kruisgang lopen of draven. Deze gangen benadrukken het bewegingsapparaat niet voldoende. Voor een gezonde fysieke en emotionele ontwikkeling heeft hij vanaf het begin elke dag vrije loop nodig. Een goede spieropbouw beschermt zijn gewrichten. Vrij spelen met andere honden traint de spieren en coördinatie en bevordert sociale vaardigheden evenals impulscontrole en tolerantie voor frustratie, wat latere gedragsstoornissen voorkomt. Het is belangrijk dat een pup na lichamelijke en mentale activiteiten kan herstellen en één tot twee uur kan slapen. Want gedurende deze tijd ontspant het lichaam, de hersenen verwerken wat wordt ervaren, scheidt het belangrijke van het onbelangrijke en consolideert het geleerde. Het is daarom niet zo belangrijk hoe lang de pup actief is, maar het is des te belangrijker dat hij voldoende kan herstellen voordat de volgende activiteit weer gaat plaatsvinden. Een pup van acht weken van een middelgroot ras is ongeveer 6 tot 7 uur per dag actief. Een actieve fase duurt elk 30-40 minuten en zo´n  tweemaal per dag gedurende maximaal een uur of langer. Tussendoor slaapt hij 1 tot 2 uur. De nachtrust is acht uur, het wordt meestal 2 x onderbroken door een plasje.  Aanbeveling Een pup moet zich vrij kunnen bewegen totdat hij moe is. U moet hem dan niet langer bezig houden en of voorkomen dat hij gaat slapen. Wanneer u naar buiten gaat, moet u in het begin geen grote afstanden afleggen, maar het tempo en de afstand aanpassen aan de pup. Deze activiteiten kunnen 30-40 minuten en soms een uur duren met voldoende pauze mogelijkheden ingelast. . U vindt het vaak heerlijk om samen met uw hond sportactiviteiten te doen zoals het gooien van ballen en of andere objecten, joggen, fietsen enz. U moet zich realiseren dat een overweldigende daad bij een jonge pups niet wordt aanbevolen. Fietsen is NOT DONE! U moet er ook opletten dat ze ongecontroleerde bewegingen maken en dat het is een te grote lichamelijke inspanning is voor de pup. U wilt als eigenaar de relatie met uw pup bevorderen door gezamenlijk de omgeving te ontdekken en bovendien moet het vrije spel met andere honden en het leren door ervaring op de voorgrond staan​​. U moet hier uw weg in zoeken en goede arbeid rust verhouding in vinden. .Leer te kijken naar uw pup. U ziet vanzelf wanneer het teveel is. Wanneer de pups wat ouder zijn kunt u de duur van de bewegingen en de afstanden van de wandelingen verlengen. U moet wel goed in de gaten blijven houden wanneer hij moe begint te worden. Wanneer de pup aangeeft dat hij moe is, moet u een pauze inlassen. U moet zich goed realiseren dat zowel overbelasting alsmede onder belasting nadelig is voor de ontwikkeling en moet dus worden vermeden. Het is afhankelijk van de uiteindelijke grootte van de hond en hoe de spier opbouw ontwikkeld . Een hond tot 15 kg is vaak al goed ontwikkeld bij een leeftijd  van 5-6 maanden en honden tot 30 kg bij  7-8 maanden en grotere honden bij 9-10 maanden . Ze hebben dan vaak al voldoende spieren en conditie ontwikkeld,  zodat ze zonder beperking kunnen worden verplaatst. Een Pyreneese berghond is pas bij circa 1 1/2 jaar voldoende ontwikkeld. U moet dus goed uw hond observeren en kijken in hoeverre u hem niet overbelast. Pyreneeseberghonden en benches. Ik voel de vrees om het stuk over de bench te plaatsen. Het onderwerp is naar mijn mening heel belangrijk.. Het is in Duitsland, Zweden en Finland zelfs verboden. Het mag alleen gebruikt worden om te reizen. Hierbij de aantekening dat ze dan ook naar 2 uur weer hun poten moeten strekken.  Je kunt het beste van het beste krijgen. Het beste voedsel, het beste schoon worden gehouden, etc... Helaas zijn er heel veel mensen van mening dat een bench ”Cel” ook het beste is. Hij wordt niet vuil, het is zijn veilig plek, je kunt hem hiermee dingen aanleren en afleren, probleemgedrag mee oplossen, hij wil het graag, etc... Het maakt niet uit wat , maar in mijn opinie is een bench, kooi, hol, “Cel” nog steeds een Cel.  U moet zich vooral realiseren dat het ernstige lichamelijke en psychische klachten kan veroorzaken. Ik hoop dat ik niet teveel mensen tegen de schenen schop. Uiteraard is iedereen vrij in zijn doen en laten wat hij wil. Ik wil ook zeker niet iemand aanvallen. Het is alleen bedoeld om u andere inzichten te geven en aan te geven wat de nadelen zijn.   Ik wil u graag meenemen in het grote Cel ‘debat’ Ik begrijp dat ik me nu op glad ijs begeef. Het is daarom ook niet zonder enig gevoel van schaamte. Ik vrees dat ik hiermee heel veel mensen raak. Ik vind desalniettemin dat mijn mening bijzonder relevant is . We hebben hier tien pyreneese berghonden.. We hebben geen kennels en zeker geen “Cel” voor de hond. De honden leven met ons en niet voor ons. Ze hebben wel een kleedje.. We vinden dat je de hond niet mag beperken in zijn vrijheid. Hierbij is het niet goed voor zijn lichamelijke en psychische ontwikkeling. Wat doet een Cel met gedetineerden? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer dan een derde kampen met ernstige psychische klachten en een vierde deel kampt met middelen gerelateerde stoornissen..Het opsluiten veroorzaakt geestelijke eenzaamheid en mede door de klachten is de kans groot dat als ze eruit komen dat ze agressief worden. U ziet dat het wel degelijk invloed heeft eenzame opsluiting.. U moet een hond niet opsluiten maar opvoeden..Hij sloopt de boel en daarom zet ik hem in een bench. Nee.. U moet het slopen afleren. Hij is onrustig en blaft en daarom zet ik hem in z'n bench. Nee, u moet hem leren dat hij niet mag blaffen. Hij ligt hier beschermd want als er andere honden voorbij komen dan gromt hij en hij voelt zich hierdoor veiliger.. Nee, u bent zijn veilige plek. Hij moet vertrouwen hebben en u moet hem opvoeden dat hij niet mag uitvallen naar andere honden..Zo zijn er vast nog wel meer redenen te bedenken. Waarbij opvoeding een grote rol speelt.    Lichamelijk kan het ook zo zijn nadelen hebben. We hebben een aantal honden bij ons in de slaapkamer.. De honden liggen ook bij ons in de huiskamer. U zult merken als u ze goed gaat observeren dat ze regelmatig opstaan en een andere plek zoeken. Het is heel belangrijk dat het skelet omdat nog niet alles gesloten is zich goed kan ontwikkelen en dat houdt in dat de hond zich vrij moet kunnen bewegen. Hij moet goed ontwikkelde spieren hebben en het liggen in een bench bevorderd niet de spieropbouw.. Het skelet is kwetsbaar.. Je hoort heel vaak dat in te kleine ruimte liggen o.a.  elleboogdysplasie kan veroorzaken, continue met de elleboog op de grond liggen met minder bewegingsruimte kan heel veel problemen veroorzaken dit mede omdat het skelet dus nog niet gesloten is. Het kan kan allerlei kwalen veroorzaken, zo ook heupdysplasie, patella, rugproblemen, etc... Hierbij wil ik wel aanvullen dat HD en ED een erfelijke kwestie is en hoe het tot uiting komt heeft voor een groot deel met de omgevingsfactoren te maken. U begrijpt dat een bench niet tot de meest comfortabele omgevingsfactoren behoort.    Lichamelijk..van een gemiddeld grote hond.. zijn de groeiplaten.. elleboog 9 - 11 mnd, schouder 10 - 12 mnd. Tenen 6-7 mnd en de heup 9 - 11 mnd en de knie 10 - 14 mnd. Hieruit kunnen we concluderen dat we voor de leeftijd van 14 mnd en bij grote rassen tot 18 maanden heel voorzichtig moeten zijn.. We mogen de hond niet lichamelijk te zwaar belasten en vooral niet te eenzijdig het skelet laten belasten. Betreft de beweging. Te veel, te weinig, te ongecontroleerd, te eenzijdig, is niet goed. Uw pyreneese berghond moet gecoördineerde beweging kunnen maken.. Hij moet spieropbouw creëren en veel beweging en coördinatie oefeningen doen. U begrijpt dat een bench hiervoor dus niet de optimale plek is.. U moet zich hierbij ook realiseren dat u zijn bewegingscoördinatie forceert. Hij leert ongecontroleerde bewegingen te maken en het skelet wordt te veel belast dit omdat hij zich veel minder goed kan bewegen. Hierbij is het psychisch ook niet een natuurlijke omgeving. Het kan vooral invloed hebben op het gedrag wat hij gaat vertonen. Het is net zoals bij de mens.. U wilt ook niet opgesloten worden. Blijf vooral uitgaan van de natuurlijke aspecten en niet omdat het zo gemakkelijk is.. Het is niet zijn veilige omgeving.. Het is niet natuurlijk...    We horen vaak.. Nee, de bench staat open. Je houdt alleen jezelf maar voor de gek. Wanneer u het een mooi meubelstuk vindt heeft u een punt.  Ik begrijp niet dat u dan niet een kleed of deken pakt waar hij zijn veilige plek heeft.. Zo´n bench wordt ergens in een hoek ,  halletje geplaatst..  Het is waanzin... Het is hierbij ook nog eens zowel lichamelijk alsmede psychisch niet verantwoord. Het draait alleen maar om de gemakkelijkheid van de mens en hierbij de kans ernstige kwetsuren van alle gevolgen van dien.  Het is de normaalste zaak van de wereld. We horen nu niet anders. De hondentrainers adviseren het. Het hoort soms zelfs bij de training.. Een pyreneese berghond heeft van nature een vrije geest. Hij is van oorsprong gebruikt om duizenden kilometers af te leggen met zijn kudde. Ze zeggen dat de pyreneeseberghond van hongarije naar de pyreneeën liepen en tussen de kudde waren om hun taak uit te voeren.  U kunt zo'n hond niet opsluiten in een Cel. U maakt hem psychisch door de war.  Ik weet dat het opsluiten dezer dagen de normaalste zaak van de wereld is. Ik denk dat bij puppycursussen, hondenscholen er al zeker zo'n 4 a 5 puppies zijn als u er komt die al in zo'n bench getraind zijn of nog een training moeten ondergaan. Ik begrijp best dat de eigenaren hun Pyr niet in de bench doen om wreed te zijn en natuurlijk denken de mensen dat honden het plezierig vinden , want het geeft hem een veilig gevoel. Wanneer iedereen dat om je heen roept dan ga je het vanzelf normaal vinden. Nee, het is niet normaal. U ontneemt hem zijn vrijheid en het kan hele nare psychische en lichamelijke gevolgen hebben. Ik vind uren opsluiting niet nodig het is vooral heel Pyr onvriendelijk. Zowel mens als dier vinden het niet leuk om opgesloten zitten. Nee.. ook niet met het deurtje open.  Natuurlijk zijn ze nieuwsgierig en zullen ze een keer gaan kijken wat voor raar ding dat is.. U kunt er een botje of snoepje in leggen. Hij vindt het misschien voor dat moment leuk.  Het zijn ook geen holen.. U kunt dat zeggen omdat het iets minder wreed klinkt. Ze gaan in hun holen liggen. Het is net een nest. Nee.. Hij ligt opgesloten en is beroofd van zijn vrijheid . In onze huidige samenleving zijn mensen ervan overtuigd dat het goed voor de honden is.  Wanneer u een bench een mooi meubelstuk vindt in uw woning moet u hem laten staan. Maar vooral niet uw Pyr erin doen. .. Voila.. Wanneer u een pyreneeseberghond goed opvoed en er voldoende tijd en energie in stopt heeft u geen Cel nodig. . Zie vooral mijn geschreven tekst over de opvoeding van uw pyreneese berghond..  Ik wil u er nogmaals op attenderen dat het in Duitsland, Finland en Zweden in de wet verboden is . Ze mogen de Cel gebruiken voor reis-doeleinden en moeten de hond dan zelfs na 2 uur zijn benen laten strekken. Wat ik nu hoor is dat pups soms 8 a 10 uur worden opgesloten . Ze worden dan niet overdag als ze weggaan opgesloten maar wel voor de nacht. Hierbij hoor ik nog wel eens dat de eigenaren werken en ze dan ook nog een 8 uur opgesloten zitten. Vervolgens worden ze nog wel uitgelaten door een hondenuitlater. U zult van mij nooit een pyr krijgen. Het is een gezinslid.. U legt uw kind ook niet in een Cel en berooft hem van zijn vrijheid.  We helpen mensen bij het herplaatsen van hun pyreneese berghond. Hier is heel veel verdriet aan gekoppeld. Ze zijn machteloos. Hierbij hoor ik dat ze gedragsproblemen hebben en dat ze daardoor ook vaak opgesloten zijn in benches. Het natuurlijke gedrag wordt geremd. U mag dit niet onderschatten. Specifiek bij een Pyr. Ze hebben een vrije geest. U blokkeert hem. Hierbij moet hij een geschikte omgeving hebben om vooral een normaal gedragspatroon te kunnen vertonen en dat is dus niet een Cel.  U moet eens denken als hij opgesloten zit en moet zijn behoefte doen. Dit is normaal gedragspatroon. U moet dan naar beneden gaan of uw wekker zetten om hem op gepaste tijden uit te laten. U moet het hem leren dat hij zijn behoefte buiten doet en dat doet u niet door hem op te sluiten.. Hij moet zich ook vrij kunnen bewegen om naar een andere plek te gaan. Het zijn allemaal normale gedragspatronen. U mag hem dat allemaal niet ontnemen.  Poepen en plassen Wat ik dan hoor.. Nee, er is mij geleerd dat hij juist niet in zijn bench poept of plast dit omdat het zijn slaapgedeelte is.. U doet dus opzettelijk hem zijn normale gedrag ontnemen. Het wordt zelfs geadviseerd als een soort zindelijkheid training.. Ik neem aan dat als u zelf uw behoefte moet doen er een toilet ter beschikking is.. De gedetineerden hebben in ieder geval wel in hun cel een toilet .. Maar uw pyreneese berghond moet het dus maar leren om op te houden en het zien als slaapgedeelte waar hij zo veilig in is..  Nee, u heeft uw Pyr , geconfronteerd met onnatuurlijk gedrag. Wanneer hij dringend moet poepen of plassen moet hij de mogelijkheid hebben om dit te doen en niet de keuze hebben om het of heel lang op te houden of zijn bed te vervuilen.. Het is bijzonder en dan bedoel ik ook bijzonder wreed als u een puppy deze keuze geeft want hij heeft nog niet de lichamelijke controle om het op te houden . Hierbij is door de noodgedwongen opsluiting uw Pyr gedwongen om zijn bed te vervuilen. Zijn natuurlijke instinct om zijn bed niet te vervuilen en schoon te zijn in hun leefgedeelte wordt hiermee overschreden en dat kan dus ook nog eens een langdurige zindelijkheidstraining in de weg staan.  Beweging en een Pyr zijn vrijheid Een bench is in het algemeen net groot genoeg om zich te kunnen draaien en/of om op te staan en dan kan hij weer gaan liggen. Hierbij wil ik u erop attenderen dat de dieren in laboratoriums en de richtlijnen hiervoor in de labs meer leefruimte geeft voor de dieren en vrijheid om hun normaal gedrag te kunnen vertonen dan een cel waar ze tegenwoordig in opgesloten worden. De laboratorium dieren hebben een uitloop en rennen i.p.v. kooien, cellen, holen…  U moet zich vooral realiseren dat het beperken van hun beweging heel veel consequenties voor zijn gezondheid kan hebben. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.  Net zoals bij mensen die uren achter elkaar op dezelfde plek blijven zitten kan het ook gezondheidsproblemen veroorzaken ; u kunt last krijgen van spier- en gewrichtspijnen en niet te onderschatten last krijgen van angsten, depressies. Uw hond kan ook psychische en lichamelijke problemen krijgen. Onze honden maken vooral in de zomer heel veel kuilen om lekker koel in te liggen. hierbij als ze eenmaal liggen blijven ze zich continu draaien. Ze willen niet dat hun organen, lichaamsdelen te veel belast worden. Het zijn natuurlijke handelingen.  U neemt u pup mee naar huis. Mensen en honden zijn vooral sociale wezens. De pups hebben al vanaf de geboorte contact met anderen en krijgen geborgenheid van de moeder. Wanneer u ze direct in een bench plaatst dan ontneemt u al direct deze contacten. Regelmatig hoor ik van pup eigenaren dat ze de pup al direct isoleren. Ze zijn hun moeder en andere pups gewend. Het in een bench stoppen is precies het tegenover gestelde van wat ze gewend zijn. Ze zoeken juist op het sociale vlak contact met de anderen. Ze zijn dit al vanaf het moment dat ze worden geboren gewend. U moet zich ook realiseren dat ongeacht hun leeftijd honden het liefst bij elkaar slapen en in een groep. Wanneer u ze direct isoleert kan het bijdragen tot gedragsproblemen.  We gaan er zelf ook altijd eerst bij slapen en dan elke keer in de nacht weer naar ze toe.. Het is opvoeden. De bench biedt hier niet de uitkomst. Het is inderdaad net zoals bij baby´s wat minder nachtrust. Het zijn aspecten waar u allemaal rekening mee moet houden als u een pup neemt. Hierbij zijn honden ook nog eens meerfasige slapers. Wanneer ze dus gedwongen worden om in de bench meer dan acht uur te slapen op een de zelfde plek dan worden ze in hun natuurlijk gedrag belemmerd. Ik heb hierboven al meer erover verteld.  Een Pyr gaat liggen op koele plekken om zijn lichaamswarmte kwijt te raken en gaat hijgen. Ik hoor dan ook nog eens dat ze de vloer in de bench bedekken met mandjes en kleedjes. Wanneer het dus warm is kunnen zo ook niet hun lichaamswarmte kwijt. U kunt er ook voor kiezen om in de hal een kleed neer te leggen en als hij het dan te warm vindt kan hij deze plek verlaten en iets koeler plaatsje zoeken.   Fabels Ik hoor regelmatig dat de mensen de bench gebruiken omdat de hond verlatingsangst zou hebben. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Hieruit is gebleken dat bij opsluiting de angst niet gaat verminderen. Zo is zelfs naar voren gekomen dat pups die werden vastgehouden zelfs drie x re-actiever waren dan de nestgenoten waarbij dit niet werd gedaan. Een ander onderzoek heeft aangetoond dat opsluiting in een cel en het gaat dan specifiek om overmatige een heel negatief effect heeft op sociaal gedrag van de pup dit in vergelijking met goed gesocialiseerde pups.  Het opsluiten van de pup heeft wel effect erop als u uw hond niet goed heeft opgevoed dat hij niet begint te kluiven aan de stoelpoten en uw vloer door het plassen niet bevuilt wordt. Ik zou adviseren uw hond hierin op te voeden en niet te kiezen voor een bench en wat betreft de verlatingsangst is het veel beter dat u ervoor zorgt dat de hond meer vertrouwen krijgt en dan de oorzaak van de angst aan te gaan pakken.  We horen nu steeds meer dat de benches gebruikt worden om de gedragsproblemen beheersbaar te houden. U kunt beter de oorzaak opsporen en eerst een goede connectie opbouwen en van daaruit de oplossing gaan zoeken. Ik begrijp dat de cel erg handig is voor de mensen om vooral niet gewenst gedrag af te remmen. Ik hoor dan vaak .. Hij voelt zich zo ontspannen.  U moet zich niet inbeelden dat als hij geen strijd voert tegen zijn opsluiting dat dit betekent dat hij zich zo goed voelt. Ik begrijp dat u denkt dat ze in dierentuinen en circussen ook niet continue willen ontsnappen. Het wordt namelijk vaak gebruikt als argument. U moet zich goed realiseren dat de benchtraining een soort van aangeleerde hulpeloosheid is die u aan het creëren bent . Het is hetzelfde wat er gebeurt met dieren die in gevangenschap gehouden worden. Want ze hebben ervaren dat proberen te ontsnappen niet werkt en daardoor ontstaat er een gevoel van machteloosheid. U doet dat dus ook als u hem opsluit.  Wanneer is het een veilige ruimte? Een hond moet een plek hebben waar hij de vrijheid heeft om erin en eruit te kunnen gaan. Ik hoor dan zeggen. Ik zet de cel altijd open. Hij blijft erin, vindt het leuk, etc..  Wanneer u het open zet gaat de Pyr absoluut na een bepaalde tijd of al direct zijn vrijheid kiezen behalve als u het hem continue heeft  aangeleerd en wanneer hij verder ook geen ruimte heeft als hij eruit wil dan zou hij er waarschijnlijk inblijven. Het is onzin om het te plaatsen. U kunt dan net zo goed de hond in de badkamer zetten of in de hal op de toilet.  Ik zou zeggen direct grofvuil bellen. Voor een pyreneese berghond is een veilige ruimte vooral een keuze kunnen maken en zich vooral niet belemmert voelen in zijn vrijheid.  Andere mogelijkheden U kunt ervoor kiezen dat hij een mogelijkheid heeft om zowel naar binnen alsmede naar buiten te gaan. Wanneer u geen zin heeft om hem in de nacht uit te laten kunt u ervoor kiezen dat hij ook toegang heeft tot de tuin om daar zijn behoefte te doen. Betreft het knagen aan uw meubelstukken kunt u er ook voor zorgen dat uw pup iets heeft om op te kauwen. Het is ook bevorderlijk als hij alleen is dat hij zijn gedachte kan verplaatsen en het kan dus ook helpen om zijn stress te verlagen.  Het is in mijn visie beter dat u voor de hond denkt. U kunt uw portemonnee, schoenen, rekeningen, papieren, etc.. beter vooraf opruimen. Verder vindt u het niet leuk dat hij aan de tafelpoten gaat knagen. U kunt het afschermen. U kunt bijvoorbeeld als u denkt dat hij bij bepaalde meubels niet mag komen en of dat hij van de trap kan vallen. . Het gedeelte afschermen met van die baby hekjes. Ze zijn er in heel veel afmetingen.. U kunt ze zelfs met deurtjes en openingen krijgen van wel 5 meter.. Zo kunt u bepaalde dingen afschermen . Wat u vooral niet moet doen is muren om hem heen bouwen en hem in een cel zetten. Wanneer u problemen heeft met het gedrag en het lukt allemaal niet vraag dan advies aan uw fokker.. Hij kan u misschien verdere tips geven. Maar nogmaals ga niet de Pyr in zijn vrije geest belemmeren.  Een bench is niet zijn “hol” veilige plaats. Het zijn geen holbewoners en al zouden ze dat wel geweest zijn worden ze nog steeds niet in dat hol opgesloten.. Mijn hond heeft een gedragsprobleem… Stappenplan Elke pyreneese berghond waarvan ik hoor dat het niet goed gaat , lijkt het erop dat de hond veelal niet begrepen wordt met wat hij nodig heeft om gelukkig te zijn. Een hond die vrolijk is en gelukkig en in balans is zal geen probleem gedrag vertonen. We leven met 11 pyreneese berghonden in huis.. Het is een manier van leven. Ze leven met ons en niet voor ons. Het gaat hier ook wel eens verkeerd. We vangen honden soms tijdelijk op als ze herplaatst moeten worden. We helpen mensen allemaal vrijblijvend met herplaatsing.. We hebben een uitgebreid netwerk en delen onze ervaringen met mensen. Ik ga niet zeggen dat wij het allemaal weten. We hebben wel mede door onze ervaringen een visie kunnen vormen waar het veelal fout gaat. Een pyreneese berghond is niet een hond voor een beginner. Het is ook een hond die niet bij iedereen past. Wij zeggen daarom dat de mensen altijd voordat ze overwegen om een pyreneese berghond te nemen. Ze in eerste instantie zijn natuurlijk habitat moeten gaan bestuderen en realiseren wat ze nodig hebben en wat je ze moet bieden. Hierbij helpen we mensen vrijblijvend als het fout gaat en adviseren de mensen dan eerst om over het hieronder geschreven artikel na te denken. Het moet in mijn beleving altijd zo zijn als er gedragsproblemen zijn dat mensen eerst de 3 stappen moeten doorlopen en realiseren dat het meestal niet de hond zijn fout is. . Stap 1 heeft de hond geen medische problemen.. Zo, ja dan kan dat problematisch gedrag veroorzaken dit omdat hij bijvoorbeeld pijn heeft of omdat hij zich belemmert voelt.. Stap 2 Wat gaat er fout... Het is nooit de hond zijn schuld.. Hier gaat het vaak fout in de manier van denken.. Het is namelijk de kunst een manier te vinden om samen geluk te vinden. Wanneer er geluk is zal er vanzelf een relatie ontstaan. Je moet als het ware elkaars verlangen en behoefte leren begrijpen. Het zijn eigenlijk net mensen. Pyreneese berghonden zullen zich altijd aan iedere situatie aanpassen om rust te krijgen en evenwicht. Ze denken in het nu en denken dat jij zijn taal begrijpt.. Het is daarom zo heel belangrijk dat je de taal van de pyreneese berghond begrijpt.. Het belangrijkste en waar je het meeste mee bereikt is om een natuurlijke verhouding met hem aan te gaan. Het zijn van oorsprong honden die heel dichtbij de natuur staan. Het gaat om een goede relatie op te bouwen tussen je Pyr en jezelf. Deze relatie heeft als fundament vertrouwen . Hierbij is het noodzakelijk dat je de hondentaal en zijn lichaamstaal leert kennen.. Het is belangrijk dat je weet dat je op elkaar kunt rekenen. De relatie moet je eerst vooral opbouwen door heel veel met hem te doen en zoveel mogelijk overal in te betrekken en vooral heel veel genegenheid geven. De relatie met je hond moet gebasseerd zijn op wederkerigheid. Wat je aan de ander geeft krijg je terug.. Hoe je doet , hoe je ontmoet.. Hier vanuit deze visie moet u hem dingen gaan leren. Het eerste is dus genegenheid en liefde geven. Veel knuffelen en respect... Hij moet vertrouwen in je krijgen en de basis is genegenheid en respect en werk vanuit de natuurlijke benadering met heel veel liefde. Het allerbelangrijkste is dat je hem begrijpt met wat hij van nature nodig heeft en als je hem dat niet kan bieden. Moet je constructief naar alternatieven gaan zoeken die aan zijn voldoening en behoefte kunnen beantwoorden. Hiermee bereik je bij een pyreneese berghond het meeste. Friends for Life. Het probleem ligt vaak hier.. Hij is in de war omdat zijn eigenaren niet begrijpen van wat hij zou willen zijn en of wat hij nodig heeft om zich goed te voelen. We vergeten vaak dat er altijd een aantal belangrijke zaken zijn die je moet onderscheiden en waar je rekening mee moet houden. Een pyreneese berghond is voor heel veel verschillende doeleinden ingezet. Hij is onder andere ingezet om de kudde te bewaken tegen wolven, lynxen, etc.. Hij is voor de bewaking ingezet bij grote kastelen en landgoederen. Ze werden ook ingezet om dorpen die geisoleerd waren en in nood verkeerde te bevoorraden.. Hier ligt zijn natuur.. Hij moet een taak en een doel hebben. Wanneer u dat kan bieden zult u bijna nooit problemen ervaren. . Het is een hond die van nature al zelfstandig is en onafhankelijk.. Hier gaat het vaak fout mensen zoeken altijd de zakelijke oplossing en uiteindelijk werkt dat bij een pyreneese berghond niet. Het kan het probleem zelfs verergeren.. Het belangrijkste in de manier van denken moet altijd zijn wat kan ik hem bieden zodat ik aan zijn behoefte kan voldoen.. Hierbij moet je realiseren.. Het is een hond die blaft en van nature veel vrijheid nodig heeft en een taak moet hebben die hij vervuld. Je moet begrijpen dat als je hem dus uren lang alleen laat dat de verdeling toeslaat.. Wanneer er mensen voorbij komen slaat hij aan. Het is wat hij van nature gewend is om te doen. Helaas ontstaan vaak hier de probleem in gedrag.. U mag dit gedrag niet forceren en hem dit ontnemen. U kunt wel voor alternatieven gaan zoeken waarbij aan zijn behoefte wordt voldaan. . U bent of de hele dag op een enkel uurtje na met de hond of u zorgt ervoor dat hij een taak heeft. Hier ligt de oplossing en niet bij trainers en gedragstherapeuten die het op een zakelijke manier willen corrigeren. Oze ervaring is dat ze meer kapot maken dan helen.. Het is heel vervelend. Het is niet de hond die het verkeerd doet .. Het zijn de omstandigheden waarin hij verkeerd waar het fout gaat en dat hij vaak niet begrepen wordt. Het resultaat met de zakelijke oplossing van de therapeuten is dat wij dan weer benaderd worden om de hond te herplaatsen en/of tijdelijk op te vangen.. Het gaat vaak van kwaad tot erger.. U moet zich dat ook realiseren als u een pyreneese berghond wilt gaan houden dat u heel veel met hem moet ondernemen. Hiermee bedoel ik niet eindeloze wandelingen maar wel veel bij hem in de buurt zijn. Hij mag niet uren achter elkaar alleen zijn. Het liefst een taak voor hem realiseren. U kunt hem dan wel vaker alleen laten. Hij blaft wanneer hij denkt dat er iemand komt.. Hij laat horen dat hij er is.. Wanneer hij voor het donker en of ochtendgloren buiten is laat hij horen met een zware blaf dat hij er is. Het is de natuur .. Hiermee wil hij aangeven dat het gebied beschermd wordt en hiermee de gevaren op afstand houden.. Het is is iets natuurlijk. U kunt naar beneden gaan en zeggen dat het goed is en dat ze nu wel wegzijn.. Waarschijnlijk moet u dat nog meerdere keren doen. U moet beseffen dat het zijn natuurlijke instinct is. U begrijpt als u langdurig weg bent dat het erin sluipt en het kan zelfs leiden tot een soort van verveling. Ik blaf, waarom ….gewoon omdat het kan.. Het is niet zo als u zo af en toe een paar uur weggaat dat ze alles bijelkaar blaffen. hier is heel veel vooraf gegaan. Stap 3 U moet terug naar de basic We horen het vaak bij de puberteit.. Het moet een omgeving zijn waar niemand wat vraagt en geen onderdrukking is.. Geef de hond wat hij wil en nodig heeft.. Heel belangrijk houdt de hond en mens relatie leuk.. Een Pyreneese berghond en trainers. Ik heb het tegenwoordig wel een beetje gehad met die wannabe “gedragsdeskundigen” ... een cursusje hier en een cursusje daar en naar Cesar Milan gekeken en ineens gaan ze het bewijzen en denken dat ze alle kennis over de pyreneese berghond beheersen. .. Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren maar ik hoor soms verhalen van mensen die voor advies komen of hun hond hier brengen of willen laten herplaatsen waar je haar van overeind gaan staan. Het is heel goed als u ze laat trainen in een roedel. De roedel weet de rangorde en kent de hondentaal. U kunt als u net zoals Cesar Milan een trainer kunt vinden die zo werkt en verstand heeft van het ras hem er naar toebrengen. U moet dan wel openstaan voor de kritiek dat de hond nooit iets fout doet. Het zijn de hondeneigenaren die geschoold moeten worden om een goede roedelleider te zijn. Ik vind dat er voor deze rassen een aparte leer zou moeten zijn en een hele lange stage periode en de trainers moeten zelf ook een pyreneese berghond bezitten en ervaringsdeskundige zijn dan weten ze in ieder geval waar ze mee te maken hebben . Het belangrijkst is geen dwang , geen macht, maar harmonie. In een roedel leven ze ook samen. U moet alleen weten hoe. Ik zeg altijd ; als je denkt dat je ze kent dan zullen ze je wederom verrassen.. Ze zijn allemaal stuk voor stuk uniek. Hij of zij reageert altijd zo en dan zowaar dan komt de verrassing. Hij doet het weer anders en dat geldt eigenlijk voor iedere pyr. Het belangrijkste is dat u en uw gezin wel de leider blijven. De mensen die een pyreneese berghond willen nemen moeten zich realiseren dat het van nature een hond is met een job. Ze zijn nu gedomesticeerd. Maar hebben nog steeds een uitdaging en taakje nodig zodat ze zich niet gaan vervelen. Betreft het anders kunnen reageren. In de natuur moeten ze ook op elke situatie apart reageren en daarom zijn ze soms onvoorspelbaar en dat wordt vaak onderschat. Ze kunnen van het ene op andere moment in de aanvalsmodus schieten. Ze denken altijd in het heden en elke situatie is anders en daarom zullen ze vaak anders reageren en daarom is het zo belangrijk dat je ze begrijpt. Zo hebben ze nog veel meer apart gedrag wat ze vertonen ..Het is een wetenschap apart . Pyreneese berghond puberteit Hier ontstaan vaak de meeste problemen. Ze kunnen heel anders reageren en hun kracht neemt enorm toe. Hierbij worden ze vaak niet begrepen. Ze worden vaak onzekerder in de puberteit en u moet er vooral in deze periode voor zorgen dat ze dit overwinnen. U en het gezin moeten de leiders zijn in dit proces. De puberende pyreneese berghond heeft grenzen nodig om zich tegen te kunnen verzetten. Ze zijn vaak alle regels vergeten en kunnen heel anders en soms angstig reageren. Het is heel belangrijk dat u hier goed mee omgaat en dat ze zich prettig voelen binnen uw gezin en vooral duidelijkheid krijgen en zich begrepen voelen. De relatie moet vooral bestaan uit een wederzijds vertrouwen en dat kan alleen maar als het gezin begrijpt dat hij met zichzelf in de knoop zit.   Het probleem is vaak gezagsaanvaarding en dat ze niet worden begrepen. Ik zeg altijd opvoeden gaat meestal vanzelf als er sprake is van respect en vertrouwen in de relatie met uw hond is. Wanneer het in het ontwikkelingsproces verkeerd gaat. Merk ik dat alle adviezen met de beste bedoelingen van dien vaak juist contraproductief werken. Sterker nog: het is een soort sneeuwbaleffect wat vaak resulteert in herplaatsing. U moet niet uitgaan van trainers die geen ervaring met het ras hebben. Het is geen doorsnee-hond. Het probleem van de opvoeding is dat bepaalde situaties altijd zeer acuut zijn , zogenaamde specialisten, andere bezitters en of media figuren proberen dan met hun adviezen en aanbevelingen raad te geven met alle gevolgen van dien. Hier gaat het vaak fout. Het grootste probleem is dat Pyrs niet worden begrepen en door foutieve adviezen veelal van hun vrije geest worden beroofd en ze hierbij vervolgens ook nog eens zijn vrijheid ontnemen en of het gaan beperken en tot overmaat van ramp ook nog een gedisciplineerde aanpak gaan hanteren. Ze worden vast gezet en of de lijn en halsband blijft om. Dan is ´Leiden in last `. '  Hierbij wordt namelijk ook nog eens de connectie en het wederzijds vertrouwen verbroken. U krijgt dan een tijdbom en dan is het vaak te laat.  U denkt er goed aan te doen op aanraden van anderen om bepaalde problemen te voorkomen. Ze in een bench te doen of hem in een afgebakende ruimte te zetten en ze of aan de lijn te houden. U moet zich goed realiseren dat ze de kleine ruimte dan zien als territorium en het gaan bewaken en aan de lijn in de huiskamer dat maakt ze nog onzekerder en geeft een gevoel van vrijheidberoving. De afgebakende plaats en of de zogenaamde veilige plek wordt dan ook vaak de vijand van het gezin en of bezoek die binnenkomt. Tevens een bench veroorzaakt niet alleen psychische klachten en territoriumdrift maar ook lichamelijke klachten. U mag dit niet onderschatten. Het skelet is kwetsbaar. Het continue met de elleboog op de grond liggen met minder bewegingsruimte kan ED elleboog- , HD dysplasie , rugproblemen, etc.. veroorzaken.. U mag het skelet absoluut niet te eenzijdig belasten. Ik zeg altijd dat in de puberteit van een pyreneese berghond de bezitters vooral ruimdenkend moeten zijn en met veel creativiteit en een oplossend vermogen en humor aan de gang gaan. Je kunt hierdoor heel veel problemen voorkomen dit door bijvoorbeeld situaties te vermijden en of te omzeilen. Hierdoor ontstaan dus ook niet de problemen. Ik zeg altijd conflicten kun je voorkomen. Leer per direct! Hierbij moet u ook niet overal een punt van maken. Het is vaak door een andere keuze te maken heel makkelijk op te lossen. Uiteindelijk zijn er dan aan het einde van het proces ´twee winnaars`. U moet ook geen pyreneese berghond nemen als u een persoon bent die alles volgens het boekje wilt doen. Zo werkt het niet. U moet het met liefde en creativiteit geduld en humor oplossen. Wat bedoel ik hiermee.. Een goed voorbeeld hiervan is. Hij komt niet als ik hem roep. Het kan zijn dan hij de commando´s niet goed begrijpt. Het kan ook zo zijn dat hij Oost-Indisch Pyr doof is. Hij is in de tuin en komt niet. Ik begrijp het. Het is heel irritant als hij niet komt en soms heb je dan de neiging om hem .............. (vul zelf maar in). Je kunt ook naar hem toe lopen en zijn halsband omdoen en niet roepen. Het voordeel. U hoeft niet aan hem te gaan sleuren. Er is geen stress en of conflict. Zo kan het ook. U bent blij en de hond is blij.   U bent aan het wandelen en hij trekt enorm.. Ze willen achter een fietser aan, hij komt continue de hond tegen die hij niet leuk vindt, etc.. U moet zich realiseren dat ze oersterk zijn. Hierbij geldt ; elke hond is anders. U kunt ervoor kiezen om bewust dit soort momenten te omzeilen. U gaat naar een gebied waar geen fietsers rijden. U loopt een andere route waar u niet die hond tegenkomt, etc.. U gaat de keuken uit en vervolgens staat de hond met zijn voorpoten op het aanrecht. Mijn motto: voorkomen is beter dan genezen. U kunt natuurlijk het conflict op zoeken. U MOET NEEEEH ZEGGEN. Het was beter geweest om deze situatie te voorkomen. Help !!! Patou spit de tuin om. U heeft net het gat dicht gemaakt. Het zit in zijn genen. Vergeet deze strijd! U kunt hem ook een stukje van de tuin geven waar hij zijn favoriete bezigheid kan uitvoeren. Help !!! Patous blaft. Het zit in zijn genen. Vergeet deze strijd. Hij blaft als de zon opkomt en ondergaat en blaft als er iemand voorbij komt. Hij laat horen dat hij hier waakt. Het is zijn natuur en dit moet u ook niet bestraffen. U kunt het hem dit ook niet afleren. Wat u wel kunt doen is naar hem toe te gaan en zeggen dat het nu wel goed is. Wanneer hij blijft blaffen dan haalt u hem naar binnen. U geeft het commando naar BINNEN. Vervolgens na een kwartier laat u hem weer naar buiten. Hij blaft vervolgens weer: BINNEN, BINNEN. U zou merken dat hij uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest. U moet natuurlijk wel thuis zijn! Een Patous kan niet de hele dag alleen zijn. Help !!! Patous springt tegen u op. U vindt het nu niet meer leuk. U moet niet vergeten dat het zijn natuur is. Hij zoekt genegenheid. U mag hem niet straffen omdat hij genegenheid geeft. Het is beter als u hem leert als hij nog pup is dat hij niet springt. Wanneer hij omhoog komt bestraft u het niet maar zegt u LAAG en brengt hem vervolgens met uw arm zachtjes naar beneden en geeft hem dan zijn genegenheid. U moet hem absoluut niet wegduwen en of wegsturen. Hij begrijpt dat niet. U moet de hondentaal leren en begrijpen! Help !!! Patous ligt te slapen in de gang. LAAT WETEN DAT JIJ HET BENT. Ze kunnen van slaapstand in de aanval schieten. Het is zijn territorium en die bewaakt hij. U mag dit punt niet onderschatten. Het is in de natuur van belang dat hij als er gevaar dreigt van het ene op het andere moment zijn kudde kan beschermen. Hij is altijd alert ! U verstoort het . Reactie is vervolgens aktie. U begrijpt dat u daarom moet laten weten dat u het bent als u langs of over hem heen wilt stappen. Voorkomen is beter dan genezen. Help !!! . Patous trekt mijn arm uit de kom. In het bos wandelen. Ik moet vooral tegenwoordig mijn honden destructief gedrag aanleren. Een leuke wandeling maken zonder dat je corona wandelaars met niet gesocialiseerden honden tegenkomt is niet meer mogelijk. Mijn Pyrs mogen zelfs niet eens meer in de buurt komen. De honden worden tegenwoordig veelal angstvallig vastgehouden en of weggeduwd omdat ze uitvallen en of mogen vooral geen sociaal gedrag vertonen. In de natuur willen honden elkaar besnuffelen en of begroeten. Het zit er helaas niet meer in. Ik zoek tegenwoordig naar een alternatieve route. Het scheelt heel veel stress, ergernis en vooral pijnlijke armen. Ik heb ook geen zin meer in de discussies en zoek daarom tegenwoordig naar zijpaden in het bos en ga andere tijden naar het bos. Dit geldt ook voor de mountainbikers. Het blijft een uitdaging om een alternatieve route te vinden. Wat ik tegenwoordig doe om mijn jonge honden te laten wennen aan de mountainbikers is een kort bezoek aan de trails. Ik blijf in eerste instantie op afstand staan en langzamerhand als ze er aan beginnen te wennen dan ga ik stapje voor stapje dichterbij en betreedt vervolgens de trail. Hierdoor zijn ze nu niet meer verrast als er plotseling een mountainbiker uit het bos opduikt. WITTE MONSTERS Het kan gebeuren dat pubers de macht willen grijpen. Hij doet ze oren naar achteren en staart laag, hij trekt zijn lipje op. Hij gaat grommen, hij doet ze gewicht naar voren, oren naar voren en staart hoog, etc.. Het zijn allemaal signalen van dat ze iets niet leuk vinden. Ze gaan snappen. U moet begrijpen dat u dan al een aantal signalen gemist heeft. Het is daarom heel belangrijk dat u het dreiggedrag van u hond begrijpt. U moet de hondentaal leren kennen. U moet te allen tijde zijn baas zijn. U bent de leider en het mag ook niet zo zijn dat u alleen binnen uw gezin de leider bent en dat de hond de regie als u weg bent wordt overgenomen door de hond. Uw gezin moet in de hierarchie in alle situaties boven de hond blijven staan. Hij is aan het waarschuwen. Hij trekt zijn lip op. Het is een signaal dat hij iets niet leuk vindt. Wanneer het bij een klein ras gebeurt dan heeft u niet zo snel angst en u doet u dit gedrag corrigeren. Een pyreneese berghond is een ander kaliber. U moet direct hierop reageren en zeggen NEE. Hierbij moet u verder gaan nadenken waarom hij dit doet. U trekt hier lering uit en probeert de volgende keer te vermijden dat u weer in zo'n situatie komt. U moet ook zijn signalen opvangen en hier iets mee doen. Wanneer hij continue niet begrepen wordt gaat hij de grenzen op zoeken. Hij gaat snappen en of knijpen. Ze pakken uw mouw, trui, hand, buik , arm en houdt dat vast en bijt niet door.. De volgende stap is bijten. Het heeft allemaal met de hiërarchie te maken en niet begrepen worden het is daarom heel belangrijk dat u al bij de eerste signalen advies vraagt en aanneemt van een ervaringsdeskundige die een ruime ervaring en vaker met pyreneese berghonden te maken hebben.     Wat bij de pubers ook regelmatig voorkomt is dat wat u in eerste instantie allemaal had aangeleerd ze spontaan zijn vergeten en het kan voorkomen dat ze dingen of de situaties die ze eerst als normaal hebben ervaren ineens heel eng vinden. U moet hier heel goed mee omgaan..U bent de leider en straalt vooral rust uit en maak ze duidelijk dat het goed is en geef ze het gevoel dat het niet eng is..   Het belangrijkste is en blijft dat u een goede connectie opbouwt en er een wederzijds vertrouwen en respect is. U moet al vanaf het eerste moment niet accepteren dat hij u spelend in uw arm bijt. Hij moet ook accepteren vanaf het begin dat u aan zijn voedsel bak komt , etc. Hierbij moet u korte commando´s gebruiken.. Dat mag wel en dat mag niet en daarmee bedoel ik vooral mee dat u heel consequent en duidelijk bent en vooral heel geduldig en eis vooral niet te veel in 1x en denk niet dat u het allemaal direct kunt realiseren. U moet genieten van elke stap in de goede richting. Patient is the calm acceptance that things can happen in a different order than the one you have in mind.   Het blaffen. Ze worden als puber ook steeds meer waaks en willen vooral het fort beschermen. Een puber krijgt vooral de drang om iedereen te beschermen. U moet hem niet die taak over laten nemen. U moet zich wel realiseren het zijn natuurlijk instinct is. Hij blijft blaffen ! U kunt dat wel minimaliseren. U moet er bij zijn en er na toe gaan. Ik weet het . Het is ontzettend veel werk en kost heel veel energie. Uiteindelijk loont het. U gaat er elke keer naar toe en zegt dat het goed is en maakt hem duidelijk met een commando, sssst , dat het nu wel genoeg is. Vervolgens als hij stopt geeft u hem een aai over zijn bol en als hij weer begint , stop, stil, ssst, etc.. Zo niet!! Neemt u hem mee naar binnen en vervolgens na 10 minuten doet u hem weer naar buiten. Wanneer hij weer begint zegt u weer , stil, naar binnen, zoniet en hij blijft blaffen dan neemt u hem weer mee naar binnen. Hij gaat dat niet leuk vinden als u dit continue doet. U moet kijken wat het beste werkt.. NIET ZWAAR BESTRAFFEN. Het is zijn natuur. U moet het op speelse manier afleren en dat kost tijd en energie. Wanneer hij tegen vlinderpoepjes aan het blaffen is .. Zegt u wel... NEE, STOP. Het is zinloos geblaf. U moet zich ook realiseren . Het is hun natuurlijke instinct dat ze voordat het donker wordt of bij het ochtendgloren ze laten horen dat ze hier waken. Het is de natuur om de vijanden duidelijk te maken van hier waak ik. U mag dit niet bestraffen . Wat u wel kunt doen is als hij zijn werk heeft gedaan dat u er naar toe gaat en zegt dat hij het goed heeft gedaan maar dat het nu voldoende is.   Martelwerktuigen. Ik hoor nu regelmatig dat ze blafbanden , stroom apparatuur inzetten om te trainen, of om ongewenst gedrag af te leren . Ze dan niet weglopen, niet blaffen, voor een omheining, niet te ruw spelen, naar fietser rennen, ze tegen je opspringen, etc. Van deze mishandelingen gaan mijn haren overeind staan. Ik word hier onpasselijk van. Het is gemak dient de mens. Waar gaat het allemaal naar toe.  Ze hebben gelukkig gerealiseerd .Dat training met stroomstoten per 1 juli 2021 in de wet al verboden is nu nog alle stroomapparaten afschaffen. Dier en Recht is hier gelukkig ook mee bezig. De apparaten die ook elektrisch magnetische stralen of signalen geven is in mijn ogen en ook al in meerdere wetenschappelijke artikelen een zeer ernstige aantasting op de gezondheid en natuurlijk het welzijn van de honden. Het gevolg is dat ze angstig worden , agressief, stress krijgen, etc,, en het belangrijkste de connectie tussen baas en pyr is dan totaal verdwenen. Ze krijgen er tics en fobieën van. Het ergste is de angst die ontstaat. Het vertaalt zich vervolgens veelal in probleem gedrag. De mensen die dit doen vergeten ook nog eens dat die stroomprikkels voor pyrs die heel veel pijn kunnen verdragen binnen de kortst mogelijke keren een gewenning is en dan raken ze eraan gewend. De volgende stap is dan nog een hogere intensiteit aan prikkels. Ik hoor de mensen dan zeggen ze wennen eraan. Wanneer ze eraan gewend zijn betekent dat niet dat zijn welzijn niet meer geschaad wordt.   Mijn advies in de puberteit is dat u duidelijk en geduldig moet zijn en vooral niet overal een punt van moet maken. U moet kijken hoe u de problemen kunt voorkomen en vooral niet de connectie met hem verliezen. U bent de leider en begrijpt de hondentaal en zorgt ervoor dat het wederzijds vertrouwen er is. Hierbij moet u ook heel ruimdenkend zijn en creatieve oplossingen bedenken. Wanneer u de strijd aangaat moet u zich goed realiseren als de connectie weg is en hij zich niet meer begrepen voelt en u niet dat geeft wat hij nodig heeft dat het dan vaak niet goed afloopt. Het is nooit de schuld van de pyreneese berghond. U moet dit standpunt innemen en er ook vervolgens naar handelen. HET NIEUWE TIJDPERK De sociale interactie tussen honden komt onder zware druk te staan. De eigenaren van de honden wordt nu verteld dat ze een persoonlijke zone hebben . Ze leren nu vooral dat honden niet iedereen aardig hoeven te vinden. Het is normaal dat een hond gromt, snapt of uitvalt als er een hond in de buurt komt. Ik was flabbergasted toen iemand mij vertelde dat er nu wordt geleerd dat als je de hond wilt toestaan om naar een andere hond te gaan , dat je hem dan eerst toestemming moet geven. Het eerste wat ze nu leren is dat hij andere honden moet negeren. De gedragstherapeuten, honden psychologen en hondentrainers poppen als paddenstoelen uit de grond. Mijn advies aan iedereen die honden wat proberen bij te brengen. Het zou een geschenk uit de hemel zijn als er vanaf het eerste moment wordt geleerd hoe belangrijk het is dat honden vooral sociale interactie met elkaar moeten hebben en hoe ze dat het beste kunnen doen. Wanneer dat zou gebeuren dan is het een meerwaarde. Honden zijn normaal gesproken hele sociale dieren die makkelijk een band opbouwen met andere dieren. U moet hier al uw energie in stoppen van pups af aan leer ze sociale interactie met soortgenoten en andere dieren en mensen. Het draagt bij aan het welzijn van je hond. . Het is een hele ernstige ontwikkeling dat ik nu met een grote regelmaat wordt geconfronteerd dat de mensen hun honden leren dat ze niet meer met andere honden contact mogen hebben. Het negeren en het focussen is aan het doorslaan.Ze leren vervolgens hoe ze met heel veel ruimte ertussen je langs andere honden moet lopen. De mensen beginnen het normaal te vinden. Het is allemaal gebaseerd op geen sociaal contact meer te hebben. We moeten een halt toeroepen. Ik zie nu zelfs dat hondeneigenaren de bosjes in duiken. Ze vluchten de andere kant op. Ik zie iedereen gespannen wandelen met de hond. U moet zich realiseren dat u hem destructief iets aanleert want van nature zijn het dieren die een hechte band opbouwen met soortgenoten. U moet op jonge leeftijd met de socialisering beginnen. Wanneer we de honden los laten lopen gaat het goed. Ze zoeken elkaar op. Hierbij is er inderdaad ook een onderscheidt . Ze zoeken sommige honden op en andere slaan ze weer over. Het gebeurt dan wel op een natuurlijke manier. Het is heerlijk om te ervaren als we naar het Rozendaalse losloopgebied gaan dat alle eigenaren ontspannen zijn en er niet een hond is die naar een andere uitvalt. Ik heb het in de laatste vijf jaar in ieder geval nog niet 1 keer meegemaakt. Het kan dus ook zo. Zo, is het ook altijd in het verleden geweest. Mijn oproep .. U moet leren dat ze niet uitvallen. Het geleuter over dat ze een persoonlijke zone hebben is waanzin. U mag het niet goedkeuren dat ze naar andere honden uitvallen. U kunt alleen maar ontspannen met uw hond een wandeling maken als u leert uw hond een sociale interactie te hebben met andere honden. Waar is het tijdperk gebleven dat we onze honden los konden laten lopen en ze andere honden besnuffelde en of er mee gingen spelen en als ze nu loslopen en mensen zien andere honden aankomen dan worden ze direct aan de riem gedaan en kort gehouden en of ze vluchten de andere kant op. STOP DIT TIJDPERK!!!! Pyreneese berghond eigenaren delen hun ervaringen. We hebben heel veel aandacht besteed aan de socialisatie en blijven dit doen, dat werpt zijn vruchten af. . We hebben gevraagd om tips , tricks en do en don´t t e delen omtrent de socialisatie Neem er een kameraadje bij. Ze hebben dan wat aan elkaar en dat voorkomt verveling. Hij was meteen zo lief voor de pup en leerde hem van alles, zelfs om je hoofd onderwater te doen en bubbels te blazen door je neus. Met loslaten in het bos, gaat hij normaal zijn eigen weg, maar met de pup , week hij niet van zijn zijde, Ik was onder de indruk. Ze zijn nu dikke vrienden. Heb oog voor de behoeftes van je hond. Heel uitgebreid snuffelen op de wandeling en daar alle tijd voor nemen is belangrijk voor een pyreneese berghond. Snuffelen is super gezond voor je hond. Het is mentale stimulatie en brengt allerlei gezonde stofjes in het honden lichaam in gang en in balans. Let op dat je niet onbewust systematisch “nee” in je hond stimuleert. Bijvoorbeeld door iedere keer de hond mee te trekken. Wanneer jij vindt dat de hond genoeg gesnuffeld heeft en hij nog niet klaar is met snuffelen en je trekt de hond mee dan denkt hij “NEE‘ ik wil niet mee” . en als dit om de tien meter gebeurd dan kan het voor een PyR een gewoonte worden om “NEE” te gaan denken. Stimuleer je hond om met jou ´JA ´te denken. Niet alle pyrs houden van eten. Mijn jongste gelukkig wel, dat scheelt een hoop in training. Ik leer de hond systematisch “JA” denken en door een beloning aan te bieden wanneer hij het snuffelen kan loslaten en zijn aandacht uit eigen keuze naar mij brengt. Leer je hem JA te denken.. Ik laat hem naar mij lopen om de beloning in ontvangst te nemen. Ik vraag niet om zijn aandacht, ik kijk ook vaak de richting op die ik op wil lopen, ik hou me dus vast aan mijn plan. Dus… ik heb een beloning in mijn hand, hand hou ik in mijn jas zak…. hij is druk aan het snuffelen… dan stopt hij en kijkt me aan… we hebben kort oog contact… hij ziet dat ik mijn hand uit mijn jas zak haal en naast mijn lichaam laat hangen… hij weet dat er dan een beloning in mijn hand zit en komt het halen… we lopen samen verder.
De schoonheid van een pyreneese berghond is tijdloos. Een pyreneese berghond wat een aanwinst in je leven. Ze leven met ons en niet voor ons. We wonen net over de grens en zijn nederlanders. We hebben hebben geen kennels.. Onze website geeft heldere informatie en schept een goed beeld van de pyreneese berghond. We willen gezonde en zo sociaal mogelijke Pyris fokken. Het is belangrijk dat ze deel uitmaken van het gezin. . Hierbij ze blaffen en hebben een goede afgerasterde tuin nodig waar een plek is om te graven. Het is belangrijk dat je een goede connectie met hem hebt en er wederzijds vertrouwen is. Ze vinden het heerlijk om samen dingen te doen en samen op de bank TV te kijken. Ze hebben een vrije geest en het is geen af, lig en sta hond. Hierbij ze zijn sterk aan de lijn en willen graag de hele dag mensen om zich heen of een taakje doen. Het zijn voor ons familiehonden. Wilt u het ras leren kennen. U bent altijd welkom. Stuur ons een bericht.. Whatsapp. 0049 - 15778697715 E-mail: info@pyreneese-berghond-du-domaine-de-blanche-neige.com
Schoonheid en gezondheid gaan bij ons hand in hand
pyreneese berghond fokker, pyreneese berghond pups, pyreneese berghond rasbeschrijving